Komunikaty

Na konferencji Collegium Intermarium omówiono problem dezinformacji

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Trwająca pandemia spowodowała, iż jeszcze więcej aspektów codziennego życia zostało przeniesionych w przestrzeń wirtualną. Robimy jeszcze więcej zakupów online, pracujemy i uczymy się zdalnie, w ten sposób nawet odwiedzamy lekarzy i innych specjalistów. Nic więc dziwnego, iż przestępstwa internetowe stały się bardzo powszechnym zjawiskiem i obecnie są na porządku dziennym.

Internetowi przestępcy są nieraz bardzo kreatywni – wyłudzają dane poprzez smsy, wiadomości na czatach, poprzez maile czy poprzez okienka wyskakujące na ekranie popularnych stron. Ich działania są niestety na tyle skuteczne, że mimo licznych kampanii i spotów reklamowych, wiele osób wciąż nabiera się na przeróżne sztuczki, co skutkuje utratą danych osobowych. Prowadzi to do bycia ofiarą kradzieży tożsamości, kradzieży pieniędzy z kont bankowych, czy zadłużania wspomnianych kont. 


Poniżej, możliwość obejrzenia transmisji z wydarzenia:


Niestety, użytkownicy internetu nieraz bardzo niefrasobliwie podają swoje dane nieznajomym z internetu. Stąd też istnieje nacisk na organizację wydarzeń mających zwiększyć ogólną świadomość społeczeństwa w temacie oszustw internetowych. 

„Rozwój usług cyfrowych otwiera nowe przestrzenie zagrożeń. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy Internet, zamiast przestrzeni wolności i rozwoju społeczeństwa, staje się platformą popełniania przestępstw. Mowa tu nie tylko o tych przestępstwach, z którymi spotykamy się na co dzień – o nienawiści internetowej, która przejawia się czasami w formie zniesławień i znieważeń. Chodzi również o czyny znacznie poważniejsze – przestępczość gospodarczą, przestępczość internetową czy pornografię dziecięcą” – adw. Jerzy Kwaśniewski

Dzisiaj odbyła się konferencja organizowana przez Collegium Intermarium we współpracy z Fundacją Edukacja do Wartości oraz Instytutem Ordo Iuris. Konferencja miała tytuł „Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej: wyzwania i wnioski na przyszłość”. Prelegenci podejmowali się „gorącego” tematu dezinformacji, która obecnie staje się elementem terrorystycznym, a który przybrał na sile wraz z pandemią. Ze względu na ogólny wysoki poziom zagrożenia połączony z lockdownem, ludzie przede wszystkim czerpali swoją wiedzę z internetu, co było doskonałym polem do rozprzestrzeniania fałszywych informacji.

Ponadto, na stronie konferencji wyróżniono następujące obszary tematyczne podejmowane podczas wydarzenia:

  • przedstawią najbardziej istotne problemy wynikające z prawnych oraz faktycznych przeszkód, które uniemożliwiają sprawne ustalenie sprawców czynów zabronionych popełnionych za pośrednictwem Internetu;
  • zaprezentują nowoczesne metody dowodowe, które mogą być wykorzystywane w ściganiu przestępstw internetowych;
  • wskażą na problemy związane z uzyskiwaniem danych od administratorów największych portali społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter), które umożliwiałyby ustalenie sprawców przestępstw;
  • przedstawią rozwiązania prawne obowiązujące w innych państwach, które przyznają organom ścigania instrumenty skutecznego ścigania sprawców przestępstw internetowych;
  • przedstawią proponowane rozwiązania legislacyjne, które mogłyby usprawnić sposób ustalania sprawców przestępstw popełnionych za pośrednictwem sieci Internet, jak również przeciwdziałania tego rodzaju czynom zabronionym;
  • zastanowią się, czy możliwa jest harmonizacja przepisów prawa europejskiego w zakresie instrumentów służących ściganiu sprawców przestępstw internetowych.

źródła: 

https://www.tysol.pl/a74817-Skuteczne-sciganie-przestepczosci-internetowej-konferencja-naukowa-Collegium-Intermarium?fbclid=IwAR2i2h1MCCNKBaK-SVpKNTS3dc_CZCIdS81FhCzAZ6rfgNlpUqNyr4PV7Uo

 

Konferencja Cyber

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Spotkanie networkingowe oraz nagrania spotu

Aktualności

70 gmin z całej Polski w programie dofinansowania