Komunikaty

Rola NGO w stanowieniu prawa UE – Analiza z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej 

icon
icon
2 minut
Udostępnij

W ostatnich latach rola organizacji pozarządowych (NGO) w Unii Europejskiej (UE) znacząco wzrosła, odgrywając istotną funkcję w procesie podejmowania decyzji i kształtowania polityk na szczeblu europejskim. Ewolucja tej roli jest niezwykle interesującym obszarem badań, który wykazuje dynamiczne zmiany na przestrzeni lat. Obecnie organizacje pozarządowe stanowią ważne ogniwo w dialogu społecznym, pełniąc funkcję głosu doradczego przy różnorodnych projektach oraz ściśle współpracując z instytucjami unijnymi.  

Od czasu powstania Unii Europejskiej, rola NGO zmieniała się wraz z rozwojem struktur i procesów integracyjnych. Początkowo ograniczała się głównie do funkcji monitorowania i lobbingu na rzecz różnorodnych interesów społecznych. Jednakże, w miarę jak UE ewoluowała, organizacje pozarządowe uzyskały coraz większy wpływ na kształtowanie polityk i legislacji unijnej. Dziś są one nieodłącznym elementem procesu podejmowania decyzji, przynosząc swoją wiedzę ekspercką oraz reprezentując różnorodne grupy społeczne.  

W kontekście dwudziestej rocznicy wejścia Polski do UE, istotnym jest prześledzenie tej ewolucji roli NGO, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Analiza zmian, jakie zaszły w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w UE, pozwoli na lepsze zrozumienie dynamiki współpracy między sektorem społecznym a instytucjami unijnymi oraz ocenić wpływ tego partnerstwa na kształtowanie polityk europejskich.  W związku z powyższym, Centrum Analiz Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej postanowiło przeprowadzić szczegółową analizę zmian w roli NGO w UE. Niniejsza analiza ma na celu zgłębienie mechanizmów współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami unijnymi oraz zidentyfikowanie głównych wyzwań i możliwości stojących przed sektorem pozarządowym w kontekście dalszego rozwoju integracji europejskiej.


Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kancelaria Prezydenta na rzecz młodych!

Aktualności

Trzeci sektor wrażliwy na zwierzęta #poznajNGO