Komunikaty

Reaktywacja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Jako jedna z największych organizacji kościelnych w Polsce, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza około 11 tys. młodych ludzi, chcących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Ten rok jest rokiem szczególnym dla tej organizacji, gdyż przypada w nim jej 30-lecie działalności. Jednak czym dokładnie zajmuje się to stowarzyszenie i jakie są główne cele oraz obszary ich działalności? – na to pytanie w najnowszym felietonie dla Aktywiusza odpowiada Łukasz Musiatowicz.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją zrzeszającą młodych katolików działających na terenie całej Polski. Zasadniczo KSM tworzy młodzież w wieku od czternastu do trzydziestu lat. To aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego, zgodnie z pozdrowieniem: ,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!”. Szczególna rolę i wpływ na to stowarzyszenie miał papież Jan Paweł II, który podkreślił 15 kwietnia 1995 roku w Watykanie jak ważna jest rola KSM słowami: „Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”. Do dziś słowa i postać papieża Polaka ma silny wpływ w działalność stowarzyszenia, co jest bardzo dobrze uwidaczniane.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce, nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

Organizacja ta prowadzi bądź współtworzy wiele podmiotów takich jak Fundacja dla Młodzieży powstała w 2009 roku jako podmiot powołany przez Krajową Radę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Organizuje ją poprzez struktury krajowe, diecezjalne czy grupy parafialne tych organizacji. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja dąży by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Podejmujemy wysiłki, by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia, aby byli odpowiedzialni za swój kraj i swoją rodzinę, będąc wrażliwi i otwarci na innych.

Zajmuje się miedzy innymi szkoleniem, wychowaniem i kształceniem polskiej młodzieży, działa realizując różnorodne projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości w poszanowaniu wartości takich jak Bóg, honor i Ojczyzna.

Edukacja ekologiczna jest ważną częścią ich  działalności, współpracują przy czterech dużych projektach z tego zakresu: Młodzi tej ziemi, Kajakowy Patrol św. Franciszka II, Młodzi dla środowiska oraz EKO-gaz konkretna energia. To projekty o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym realizowane przez diecezjalne oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Akademia Służby i Rozwoju KSM oraz rekolekcje wakacyjne dla kleryków organizowane przez KSM to kolejna z inicjatyw organizowanych przez tą organizacje, dzięki której młodzież podczas wakacji może ciekawie oraz wartościowo spędzić czas.

Wydawnictwo „GOTÓW” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zajmuje się między innymi wydawaniem miesięcznika „Wzrastanie”. Poruszającego aktualne tematy społeczne i obyczajowe, zawiera informacje ze świata muzyki, ciekawostki turystyczno-krajoznawcze, przekorne felietony, polemiki i prowokacje; świadectwa oraz inspiracje dotyczące ciekawych pasji, zadania związane z nauką języka angielskiego oraz intrygujące zagadnienia z historii Polski i świata. Patronką czasopisma jest bł. Karolina Kózkówna. W ostatnim czasie wydawnictwo to wydało również podręcznik formacyjny dla młodzieży z duchowym przekazem.

Wspomnieć tutaj należy również o współtworzonej Młodzieżowej Agencji Informacyjnej której misja jest służenie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie w duchu Nowej Ewangelizacji do której zachęcał św. Jan Paweł II. W dobie mediów społecznościowych  tworzących „szósty kontynent” – jak mówi papież Franciszek – jak dowiadujemy się z ich strony pragną, aby świat się dowiedział o młodych ludziach głoszących Ewangelię, angażujących się w życie Kościoła, dających innym świadectwo o swojej miłości do Jezusa Chrystusa. Misją jest nietrzymanie światła pod korcem. Chcą pokazywać dobro wyrastające z młodych sercach na które trzeba się napatrzyć, aby je odkryć. MAIKA ma być tym miejscem napatrzenia się i naśladowania dobra małego i dużego, cichego i głośnego, ale czynionego z potrzeby serca tam, gdzie żyjemy i jesteśmy.

https://www.youtube.com/channel/UCsf6HfLgOEAH9lVHKBRUOaw

KSM współtworzy emitowany w Telewizji TRWAM magazyn młodzieżowy, w którym dyskutuje o tym, czym żyje współczesna młodzież.  Program emitowany jest na żywo z Torunia w piątkowe wieczory o godz. 18:15. Co miesiąc, zazwyczaj w pierwsze piątki, „Westerplatte Młodych” – program współtworzony, prowadzi młodzież z różnych diecezji z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Wartym wspomnienia są również organizowane corocznie spotkania z młodzieżą, to tzw. Diecezjalne Dni Młodzieży, które to współtworzy KSM. Spotkania te mają charakter ewangelizacyjny, podczas których młodzież miała możliwość wysłuchać licznych świadectw wiary. Oprócz uczty dla ducha i intelektu, przewidziane było również coś dla ciała, angażując na wydarzeniu młodzież do zabaw tanecznych.

Podczas pisania tego artykułu trafiłem na wartą uwagi zbiórkę pod nazwą „KRUŻGANKI NIEBA” na doposażenia Sali wcześniej wyremontowanej w Drohiczyńskim Ośrodku KSM-u. Brakuje w niej jeszcze sprzętu: rzutnika, miksera, nagłośnienia, mikrofonów, krzeseł i stolików. Sala ma służyć osobom przychodzącym  w odwiedziny, dzieciom przywiezionym na rekolekcje, kursy, warsztatach czy comiesięczne spotkaniach.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

Strona główna

https://fundacjadlamlodziezy.org

http://www.ksm-drohiczyn.pl

https://www.facebook.com/wzrastanie/

Nasza misja

https://www.facebook.com/Młodzieżowa-Akademia-Dziennikarstwa-192845347740816/

fot. KSM/youtube

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Nabór do członkostwa w KM Interreg Polska-Słowacja 2021-2027