Komunikaty

Raport „Kondycja młodych Polaków” autorstwa Fundacji Republikańskiej

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Z radością informujemy o publikacji raportu zatytułowanego „Kondycja Młodych Polaków” autorstwa Fundacji Republikańskiej. Raport stanowi kompleksową analizę różnorodnych aspektów kondycji młodego pokolenia, uwzględniając zarówno skutki istniejących rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, jak i bieżące wyzwania wynikające z sytuacji w kraju i jego otoczeniu.

Opracowanie zostało przygotowane w celu zdiagnozowania rzeczywistego stanu rzeczy oraz zaprezentowania czytelnikom propozycji rozwiązań problemów i trudności, z jakimi boryka się nowe pokolenie w codziennym życiu, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Raport skupia się na możliwościach swobodnego rozwijania potencjału młodych ludzi oraz ich zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest Polska.

W dokładnej analizie wybranych zagadnień, autorzy raportu kierują się przekonaniem, że troska o dobrostan młodych Polaków stanowi jednocześnie zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. Jest to również refleksja nad własnymi wartościami i ocena świata, jaki przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.

W kontekście sytuacji młodego pokolenia Polaków, raport sięga szeroko, zdając sobie sprawę, że polskość stanowi istotną tożsamość kulturową i cywilizacyjną. Jest to propozycja, która wielokrotnie okazuje się atrakcyjna dla młodzieży pragnącej odnaleźć lub odkryć swoje związki z historią i kulturą kraju.

Raport powstał pod nadzorem Jana Walczuka, członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem współpracującego z Fundacją Republikańską.

Projekt jest objęty patronatem honorowym Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Powstał w ramach projektu Fundacji dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy.

Zachęcamy do lektury raportu i zapoznania się z pełnym zakresem działań Fundacji Republikańskiej.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kamień Milowy [Analiza KIPR]

Aktualności

Jak założyć koło gospodyń wiejskich?