Grant

Popularyzacja literatury w zakresie muzyki i tańca – Program wydawniczy

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot.elements.envato.com

12 listopada ogłoszono kolejną edycję Programu wydawniczego, organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Program kierowany jest do wydawnictw lub autorów chcących wypromować dzieła dotyczące tańca wcześniej nie publikowane na polskim rynku. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 do godziny 23:59. Całkowity budżet Programu na rok 2021 wynosi 60 tys. zł.

Słów kilka o organizatorze 

Instytut Muzyki i Tańca został powołany 1 października 2010 roku. Zajmuje się popularyzacją i rozwojem kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Prowadzi nie tylko wiele programów twórczych i naukowych, ale zajmuje się również prowadzeniem wielu portali tematycznych, takich jak taniecpolska.pl czy akademiakolberga.pl. Instytut wspiera wszelkie ośrodki kultury oraz organizacje pozarządowe, pomaga w ich koordynacji, a także wymianie doświadczeń i informacji, zarówno między podmiotami polskimi jak i zagranicznymi. 

Działalność Instytutu w dużej mierze opiera się na organizacji wszelkiego rodzaju eventów, stanowiących istotny element upowszechniania kultury w kraju. Wydarzenia dotyczą bardzo różnych obszarów – są zarówno wydarzenia o charakterze naukowym, tj. konferencje tematyczne, warsztaty, szkolenia. Ponadto Instytut opracowuje publikacje naukowe, raporty oraz ekspertyzy wspomagające pracę profesjonalnego środowiska muzycznego i tanecznego. IMiT jest zapleczem eksperckim MKiDN – dokonuje analiz funkcjonowania środowiska kulturowego, prowadzi archiwa oraz zleca badania naukowe. 

Cele Programu

Organizowany przez Instytut Program wydawniczy ma na celu upowszechnianie wcześniej nie publikowanych dzieł z dziedziny naukowej oraz popularnonaukowej. Ponadto organizatorom Programu zależy na popularyzowaniu wiedzy historycznej oraz pedagogicznej w dziedzinie tańca. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty zakładające publikację w przynajmniej 300 egzemplarzach pierwszych wydań książek polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polski, prac doktorskich i magisterskich, biografii, monografii, publikacji zbiorowych – związanych z tematyką podejmowaną przez Instytut.

Zasady udziału

W programie mogą brać udział osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a jedynie zdolność prawną. Ważne aby podmiot biorący udział w programie prowadził gospodarczą działalność wydawniczą lub statutową działalność wydawniczą. Organizator podaje trzy przypadki, w których wnioskodawcy mogą brać udział:

  1. wydawca współpracuje z autorem dzieła
  2. wydawca ma prawa do wydania dzieła w języku polskim
  3. wydawca ma prawa do tłumaczenia dzieła obcojęzycznego na język polski

Wydawcy mogą składać wnioski wraz z partnerami, tj. autorami dzieł, mającymi obywatelstwo polskie bądź organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami)

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w elektronicznym systemie Witkac, po ówczesnym założeniu konta użytkownika. Po złożeniu wniosku w systemie należy wydrukować Potwierdzenie złożenia wniosku i przesłać na adres Instytutu Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa. Od wnioskodawcy wymaga się złożenia załączników: skan pisma poświadczającego współpracę wnioskodawcy z autorem lub w przypadku publikacji naukowych – dwóch recenzji wydawniczych.

źródła:

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=14055

https://imit.org.pl/storage/app/media/uploaded-files/Regulamin_program%20wydawniczy_2021.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Czy na pewno porażka?

Aktualności

Sklep charytatywny fundacji „Naszpikowani”.

Aktualności

Poznaj Hub Dobrych Idei – zapraszamy na spotkanie