Grant

Popularyzacja literatury w zakresie muzyki i tańca – Program wydawniczy

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot.elements.envato.com

12 listopada ogłoszono kolejną edycję Programu wydawniczego, organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Program kierowany jest do wydawnictw lub autorów chcących wypromować dzieła dotyczące tańca wcześniej nie publikowane na polskim rynku. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 do godziny 23:59. Całkowity budżet Programu na rok 2021 wynosi 60 tys. zł.

Słów kilka o organizatorze 

Instytut Muzyki i Tańca został powołany 1 października 2010 roku. Zajmuje się popularyzacją i rozwojem kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Prowadzi nie tylko wiele programów twórczych i naukowych, ale zajmuje się również prowadzeniem wielu portali tematycznych, takich jak taniecpolska.pl czy akademiakolberga.pl. Instytut wspiera wszelkie ośrodki kultury oraz organizacje pozarządowe, pomaga w ich koordynacji, a także wymianie doświadczeń i informacji, zarówno między podmiotami polskimi jak i zagranicznymi. 

Działalność Instytutu w dużej mierze opiera się na organizacji wszelkiego rodzaju eventów, stanowiących istotny element upowszechniania kultury w kraju. Wydarzenia dotyczą bardzo różnych obszarów – są zarówno wydarzenia o charakterze naukowym, tj. konferencje tematyczne, warsztaty, szkolenia. Ponadto Instytut opracowuje publikacje naukowe, raporty oraz ekspertyzy wspomagające pracę profesjonalnego środowiska muzycznego i tanecznego. IMiT jest zapleczem eksperckim MKiDN – dokonuje analiz funkcjonowania środowiska kulturowego, prowadzi archiwa oraz zleca badania naukowe. 

Cele Programu

Organizowany przez Instytut Program wydawniczy ma na celu upowszechnianie wcześniej nie publikowanych dzieł z dziedziny naukowej oraz popularnonaukowej. Ponadto organizatorom Programu zależy na popularyzowaniu wiedzy historycznej oraz pedagogicznej w dziedzinie tańca. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty zakładające publikację w przynajmniej 300 egzemplarzach pierwszych wydań książek polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polski, prac doktorskich i magisterskich, biografii, monografii, publikacji zbiorowych – związanych z tematyką podejmowaną przez Instytut.

Zasady udziału

W programie mogą brać udział osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a jedynie zdolność prawną. Ważne aby podmiot biorący udział w programie prowadził gospodarczą działalność wydawniczą lub statutową działalność wydawniczą. Organizator podaje trzy przypadki, w których wnioskodawcy mogą brać udział:

  1. wydawca współpracuje z autorem dzieła
  2. wydawca ma prawa do wydania dzieła w języku polskim
  3. wydawca ma prawa do tłumaczenia dzieła obcojęzycznego na język polski

Wydawcy mogą składać wnioski wraz z partnerami, tj. autorami dzieł, mającymi obywatelstwo polskie bądź organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami)

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w elektronicznym systemie Witkac, po ówczesnym założeniu konta użytkownika. Po złożeniu wniosku w systemie należy wydrukować Potwierdzenie złożenia wniosku i przesłać na adres Instytutu Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa. Od wnioskodawcy wymaga się złożenia załączników: skan pisma poświadczającego współpracę wnioskodawcy z autorem lub w przypadku publikacji naukowych – dwóch recenzji wydawniczych.

źródła:

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=14055

https://imit.org.pl/storage/app/media/uploaded-files/Regulamin_program%20wydawniczy_2021.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wspieraj seniora – program pomocy dla osób starszych

Aktualności

Wolontariat w czasach zarazy

Aktualności

Jak założyć klub sportowy?

Subscribe to our newsletter