Grant

Przyszłość w informatyce – Minister Cyfryzacji ogłasza konkurs „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie” organizowany jest w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019- 2029. Celem konkursu jest wdrażanie działań na rzecz rozwoju technologicznego, innowacyjności i upowszechniania nowych rozwiązań technicznych w ramach szeroko pojętej edukacji i szkolnictwie wyższym. Inicjatywy objęte dofinansowaniem mają mieć charakter odpłatnej bądź nieopłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Termin przyjmowania wniosków przedłużono do 28 lutego 2021 roku.

  • Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 15 grudnia 2022 roku;
  • Na realizację projektu można wnioskować maksymalnie o 5 mln zł (2 mln na rok 2021 oraz 3 mln zł na rok 2022);
  • Wkłady własne nie są wymagane
  • Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie algorytmiki i programowania

Jakie działania wchodzą w zakres zadania?

Podmioty realizujące konkurs muszą skupić się na aktywizacji uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie skomplikowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie. Istotne, aby dążyć do aktywnej nauki, kładąc nacisk na twórczym myśleniu outside the box. Ponadto realizatorzy projektów mają zapewnić wsparcie metodologiczne i merytoryczne dla zaangażowanych nauczycieli. Działania w ramach projektów mają koncentrować się na poszerzaniu umiejętności i kompetencji uczniów poprzez organizację szkoleń oraz wykładów prowadzonych przez osoby będące autorytetami w dziedzinie, wyjazdów edukacyjnych, zawodów opartych na grywalizacji pomiędzy poszczególnymi placówkami szkolnymi. Na koniec jako wisienka na torcie odbyć się mają zawody finałowe, w trakcie których wyłonione zostaną trzy najlepsze zespoły. Potencjalny beneficjent powinien brać pod uwagę, iż konieczne będzie zrealizowanie dwóch edycji zawodów finałowych – w roku szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022.

Wskaźniki

Organizator konkursu regulaminowo określił minimalne wskaźniki do spełnienia w trakcie realizacji projektów. Najważniejsze z nich dotyczą liczby uczestników projektów – minimum 50 zespołów uczniowskich (w sumie min. 370 uczniów), a do każdego z nich przydzielone do 3 nauczycieli-opiekunów (w sumie min. 55 nauczycieli). Do wniosków należy dołączyć również wskaźnik poziomu realizacji zadania. Powyższe wskaźniki trzeba będzie opisać w raportach ewaluacyjnych projektów (po jednym raporcie na rok szkolny).

Źródła: Ogłoszenie o konkursieJak ważne w życiu są algorytmy?

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Rozpoczęły się kolejne nabory do Komitetów Monitorujących

Aktualności

Regranting od strony prawnej