Bez kategorii

Projekt edukacji cyfrowej dla nauczycieli „Lekcja Enter”

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com
  • Do 12 listopada 2020 roku można składać wnioski w konkursie
  • Konkurs odbywać się będzie na terenie 12 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego
  • kwoty grantu wahają się od 150 tys. zł do 450 tys. zł

W Polsce jest około pół miliona nauczycieli zatrudnionych na etacie. W czasie elektronicznych dzienników, zajęć zdalnych oraz weryfikacji wiedzy uczniów za pomocą narzędzi nauczania na odległość, ważne, aby jak najwięcej belfrów dokształcało się w tej dziedzinie. Założeniem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu edukacji cyfrowej dla aż 15% wszystkich polskich nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Założenia projektu w liczbach. 

Całkowity budżet projektu wynosi prawie 50 mln zł. Docelowo przyznane będzie aż 100 grantów, każdy mieszczący się w kwocie od 150 tys. zł do 450 tys. zł. Wedle tych danych przeszkolonych zostanie 15% wszystkich nauczycieli, czyli około 75 tys. osób. Tym samym kwota szkoleń na jednego nauczyciela wyniesie ok 550 zł. Organizatorzy projektu zastrzegają, iż 30% wszystkich uczestników szkoleń ma być rekrutowana z obszarów wiejskich oraz małych miejscowości, ponieważ osoby te najczęściej mają mniejsze możliwości na udział w tego typu przedsięwzięciach.

Organizacja i zgłoszenia do projektu

Do programu mogą zgłaszać się podmioty zajmujące się dokształcaniem nauczycieli: publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły wyższe prowadzące studia pedagogiczne. Powyższe podmioty mogą potencjalnie stać się grantobiorcami – będą one organizować wydarzenia, w ramach których przeprowadzone zostaną szkolenia.

Po wyłonieniu zwycięzców konkursu, dyrekcje szkół mogą zgłaszać chęć udziału w takim cyklu szkoleń. Należy podkreślić, iż to właśnie dyrekcja ma tu decydujący głos – nauczyciele nie mogą zgłaszać się indywidualnie.

Grantobiorcy, po ówczesnej rejestracji w serwisie, mogą zgłaszać swoje wnioski na stronie: 

https://wnioski.lekcjaenter.pl

Najważniejsze założenia

Na bezpłatnych szkoleniach, nauczyciele będą poznawać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), nauczą się korzystać z platform takich jak epodreczniki.pl, a także rozwiną swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych, aktywizujących młodzież metod nauczania. Szkolenia będą przeprowadzane według grup przedmiotowych. Pierwsza grupa związana jest z nauczaniem wczesnoszkolnym, natomiast kolejne cztery związane są z nauczaniem ponadpodstawowym, są to grupy humanistyczne, przyrodniczo – matematyczne, artystyczne, informatyczne.  

Źródła:

https://www.zadluzenia.com/liczba-nauczycieli-w-polsce/

https://lekcjaenter.pl/o-projekcie

https://lekcjaenter.pl/strona/7/o-konkursie-grantowym

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także