Felieton

Czy OSP można określić mianem organizacji tradycyjnej? #poznajNGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Ochotnicze Straże Pożarne to specjalistyczne jednostki ratunkowe, wyposażone w mundury i odpowiedni ekwipunek, pomagające w sytuacji klęsk żywiołowych, pożarów i innych lokalnych zagrożeń. Są to jednostki nienależące do Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonują w oparciu o Ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku oraz o indywidualnie opracowany statut. OSP to jedne z najstarszych form oddolnych organizacji społecznej ludności, pierwsze podobne jednostki istniały już na początku XIX wieku. 

Ich misją poza prowadzeniem bezinteresownej działalności ratowniczej jest krzewienie wartości patriotycznych, narodowych, katolickich i obywatelskich. OSP najczęściej funkcjonują na wsiach i w małych miastach, ale obserwuje się ich działalność także w obrzeżnych dzielnicach dużych miast. Jednostki OSP to ośrodki aktywizacji społecznej lokalnych ludności. Poza wyżej opisanymi działaniami prowadzą także działalność edukacyjną, wychowawczą oraz kulturalną.

OSP Dąbrówka Mała w swoich celach statutowych wymienia ochronę przeciwpożarową, informowanie lokalnych ludności o wszelkich zagrożeniach, krzewienie kultury fizycznej wśród członków jednostki, a także prowadzenie działalności kulturowo-oświatowej i rozrywkowej. Na swoim profilu na facebooku jednostka publikuje relacje z przeprowadzanych akcji ratunkowych.

OSP Bytom – Sucha Góra poza działalnością określoną z mocy Ustaw, promuje akcje szczepień podczas pandemii COVID-19 oraz zachęca do udziału w Narodowym Spisie Ludności, każdego roku w sierpniu organizuje festyn dla mieszkańców dzielnicy „Michałki”. Ponadto w ramach promowania lokalnych dobrodziejstw natury oraz zachęcania do podejmowania aktywności fizycznej, organizuje akcję „Suchogórski Nordic Walking”.

OSP Stare Juchy działa w powiecie Ełckim od 1946 roku. Poza pomocą przy gaszeniu pożarów czynnie zajmują się udzielaniem pierwszej pomocy w sytuacji wypadków drogowych i likwidacją ich skutków na drogach oraz ratownictwem medycznym, technicznym, chemicznym i ekologicznym. Zajmują się również pomocą dla zwierząt; przykładowo, jedna z bieżących akcji ratunkowych dotyczyła wyłowienia konia, który niemalże utopił się w bagnie.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zostań Mistrzem Mediacji!

Aktualności

Ruszył nabór wniosków PROO 2021