Grant

Program wsparcia polsko-węgierskiej współpracy obywatelskiej

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: forum-ekonomiczne.pl

  • termin składania wniosków: 5 kwietnia 2021r.
  • kwota dofinansowania: od 1 do 5 tys. euro, podczas gdy pula całkowita to aż 30 tys. euro
  • wymagane jest 10% wkładów własnych
  • każdy wniosek musi być składany przez min. 1 podmiot z Polski i min. 1 podmiot z Węgier

Do 5 kwietnia 2021 roku możliwe jest składanie wniosków w programie współpracy polsko-węgierskiej organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier. Do udziału w konkursie zaproszone są organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie, instytucje kościelne oraz osoby prawne. Warunkiem udziału jest nawiązanie współpracy z podmiotem z Węgier, bowiem wnioski mają być składane w ramach partnerstw.

Słów kilka o składaniu wniosków

Na stronie Ambasady Węgierskiej w Warszawie ukazało się ogłoszenie o kolejnej edycji programu pozarządowej współpracy polsko-węgierskiej. Głównym założeniem programu jest wzmocnienie więzi między niniejszymi państwami oraz rozbudowanie sieci obopólnej współpracy. Program ma wpłynąć także na lepsze poznanie obu kultur oraz ich historii. Aby mieć pewność, by powyższe założenia spełniły się, organizatorzy programu jako główny wymóg przy składaniu wniosków postawili uczestnictwo partnerów z obu państw przy realizacji projektów. Dany wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie na wyłącznie jeden wniosek z wybranym partnerem. W przypadku złożenia większej liczby wniosków (z tym samym partnerem) komisja wybierze najlepszy z nich, odrzucając resztę. Komisja odrzucając jakikolwiek wniosek, poinformuje wnioskodawcę co było tego powodem. Co ważne, niezależnie od miejsca złożenia wniosku, projekty mogą być realizowane w obu krajach. 

Kwestia finansowania

Podmioty, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają wypłatę funduszy w złotówkach. Możliwe jest jednak wystąpienie o wypłatę w euro – w takim przypadku konieczne będzie podanie numeru konta bankowego prowadzonego w tej walucie. Organizator programu wyraźnie zaznacza, co nie może stać się przedmiotem dofinansowania, są to:

– usługi komunalne, telekomunikacyjne

– wynajem i użytkowanie własnej infrastruktury (pomieszczeń, przedmiotów, takich jak samochody)

– wynagrodzenia, honoraria (chyba, że organizator zezwoli na ich opłacenie z środków konkursowych).

Wszelkie opłaty związane z realizacją projektów w programie, muszą być realizowane z dedykowanego do tego konta lub subkonta. Będzie to monitorowane przez odpowiednią Ambasadę.

Organizatorzy wymagają od wnioskodawców wkładów własnych w wysokości 10% całkowitej kwoty potrzebnej do realizacji powziętego projektu. Dobrą wiadomością dla beneficjentów jest dopuszczona forma wkładów własnych – może to być wkład pracy, udostępnione własnego pomieszczenia i sprzętu.

Przykładowe działania

Co prawda organizator nie podaje listy preferowanych działań, jakie miałyby zostać powzięte w trakcie realizacji projektów, warto zaczerpnąć nieco inspiracji. Przykładowe działania projektowe mogą dotyczyć innowacji społecznych i obywatelskich zwiększających konkurencyjność Polski i Węgier oraz zmieniających sposób postrzega tych państw w Europie. Projekty mogą dotyczyć działań wspierających tradycje i dziedzictwo polsko-węgierskie oraz zakładających promowanie nauki obu języków. Co bardziej zbliża niż minimalizowanie różnic i nabywanie umiejętności skutecznej komunikacji? Dobrym pomysłem byłaby też realizacja zadań z zakresu szeroko pojętej edukacji i oświaty.

Źródło: regulaminogłoszenie o konkursie

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Maturzysto dokonaj dobrego wyboru!

Aktualności

Trwa akcja „synowska prośba”.