Grant

Wolność po polsku

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Dzisiaj rusza nabór wniosków do Funduszu Patriotycznego powołanego z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jest to szansa dla organizacji pozarządowych oraz samorządów terytorialnych, których działania skierowane są na promowanie polskiego dziedzictwa, a które do tej pory napotykały wiele przeszkód na drodze do zdobywania funduszy. Nabór potrwa przez najbliższy miesiąc, tj. do 25 kwietnia 2021 roku. Całkowity budżet wyniesie 30 mln zł.

Ideą Funduszu jest budowanie pozytywnego obrazu kraju nie tylko w oczach naszych rodaków, lecz i reszty Europy. Ma się to dokonać dzięki wsparciu organizacji pozarządowych podejmujących liczne inicjatywy w tematyce patriotycznej. Dzięki zapewnieniu im kompleksowego wsparcia mają się one przyczynić do wychowania młodego pokolenia w szacunku do pokoleń przeszłych z dostępem do rzetelnej wiedzy na temat minionych wydarzeń, w których Polska grała pierwsze skrzypce. Ponadto jednym z ważniejszych założeń jest wyprostowanie debaty publicznej zanurzonej w wirze krzywdzących stereotypów odnośnie tradycji chrześcijańskiej i narodowej Polski. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu mówi o tym jak „tradycje Ruchu Narodowego i tradycje chrześcijańskiej demokracji czy społeczno-katolickie były zakłamywane w Polsce”. Prof. Gliński potwierdza, iż właśnie z tego powodu powstała potrzeba stworzenia konkretnej instytucji, która zajęłaby się odczarowywaniem negatywnego imagu z jednoczesnym wsparciem instytucji zajmujących się wyżej wspomnianą tematyką.

W Funduszu Patriotycznym środki finansowe będą rozdysponowywane w ramach dwóch priorytetów. Priorytet I skierowany jest dla podmiotów promujących wartości patriotyczne poprzez organizację wydarzeń edukacyjnych oraz kulturalnych, zarówno mających charakter lokalny jak i ogólnokrajowy. Lista działań w priorytecie nie jest zamknięta, a organizatorzy obiecują zweryfikować każdy wniosek. Aby jednak nakierować czy zainspirować przyszłych wnioskodawców, organizatorzy na stronie podają kilka przykładów pożądanych działań, m.in. organizacja konferencji, wystaw, warsztatów, spektakli, widowisk muzycznych. 

Drugi Priorytet zakłada bardziej „konkretne” działania, tj. zakup wyposażenia, remont siedziby, czy nawet zakup nieruchomości. Co więcej w ramach tej części programu wnioskodawcy mogą starać się fundusze, które następnie przeznaczą na rozwój instytucjonalny swojej organizacji czy stowarzyszenia. Rozwój zakładający tworzenie zaplecza finansowego i długoterminowej strategii pozyskiwania środków, podnoszenie kompetencji zarówno zarządu jak i pracowników podmiotu, tak by ich działania mogły stawać się coraz skuteczniejsze i profesjonalne

Operatorem programu Fundusz Patriotyczny jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i J. Paderewskiego będący państwową instytucją kultury powołaną w lutym 2020 roku przez Ministra Glińskiego. Instytut, jak podaje na swoim profilu na Facebooku, koncentruje się na „utrzymaniu pamięci o tradycjach narodowych, katolicko społecznych i konserwatywnych”.

źródła: regulaminstrona Funduszu Patriotycznegostrona Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także