Grant

Program na rzecz edukacji ekologicznej

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi program „Edukacja ekologiczna” mający na celu podnoszenie świadomości społecznej na tematy związane z ochroną środowiska i ekologią. Program ma promować zasady zrównoważonego rozwoju i kształtować postawy społeczne. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi 1,11 mln zł, a jego wdrażanie trwa od 1 stycznia 2015 i będzie trwać aż do 31 grudnia 2023 roku.

Eko-edukacja

Pod jakże pięknym hasłem edukacji ekologicznej kryje się coś więcej niż używanie materiałowych toreb na zakupy czy zaprzestanie kupowania plastikowych słomek. Eko-edukacja opiera się przede wszystkim na ogólnowojewódzkich czy ogólnokrajowych kampaniach społecznych, organizacji szkoleń i warsztatów czy prowadzeniu zajęć z młodzieżą w wieku szkolnym. Tematyka tego typu działań krąży wokół szeroko pojętej ochrony środowiska. Dotyczy to gospodarowania wodą, segregacji i utylizacji odpadów, uczenia się „świadomych zakupów” czy upcyklingu. Polskie społeczeństwo pozytywnie reaguje na wszelkie działania związane z ekologią. Wzrasta również świadomość społeczna w wielu jej obszarach. Rodacy ze zmartwieniem obserwują raporty dotyczące czystości powietrza czy zużycia wody, a kieruje nimi troska o przyszłe pokolenia oraz o ich własny stan zdrowia.

Jaki jest przepis na sukces eko-edukacji? Kluczowe tu wydaje się dobranie edukatora – osoby, która jest odpowiednio wykwalifikowana i posiada najnowszą wiedzę związaną z tematami około ekologicznymi. Ponadto ważne jest wyznaczenie konkretnych grup docelowych i dopasowanie do nich sposobu i zakresu przekazywanej wiedzy. Przydatne są tu badania społeczne, przeprowadzanie ankiet i tworzenie kwestionariuszy sprawdzających wiedzę społeczną.

Tematyka programu i zasady ogólne

Obecnie, w programie priorytetowym „Edukacja ekologiczna” trwa II nabór wniosków na projekty związane z ochroną atmosfery i klimatu. W ogłoszeniu opublikowanym przez organizatora, określone zostało, iż projekt ma być skierowany do pracowników, edukatorów związanych z ochroną środowiska oraz do przedstawicieli samorządów. Do wzięcia udziału w programie uprawnione są organizacje badawcze, uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. 

W II naborze programu pożądane są prace dotyczące ochrony jakości powietrza, odnawialnych źródeł energii, efektywnej transformacji energetycznej, adaptacji do zachodzących zmian klimatu oraz racjonalnego gospodarowania zasobami. Konkretne działania mają prowadzić do aktywizacji społeczeństwa i zapewnianie najnowszej wiedzy w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, najlepiej w formie studiów podyplomowych. Maksymalna kwota dotacji w obecnym naborze wynosi 250 tys. zł. Beneficjenci mogą składać wnioski od 23 listopada do 14 grudnia 2020 roku. 

źródła:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/i-nabor-2020/

https://www.atmoterm.pl/edukacja-ekologiczna-wspolczesne-podejscie/

Edukacja ekologiczna. Działania ciągłe, a nie jednorazowe!

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Pierwsze urodziny CAS w Wodzisławiu.

Aktualności

KIPR o Fundacji Rodzinnej