Felieton

Młodzi i Sprawiedliwi, czyli Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Od kilkunastu lat młodzież doradza samorządom i ministerstwom. Rozwój tej formy wsłuchiwania się w głos młodych ludzi, sprawił, iż ciała doradzę znajdziemy począwszy od Ministerstwa Edukacji Narodowej, po Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem istniejącą w dawnym Ministerstwie Klimatu. Młodzieżowej Rady doczekuje się właśnie kolejne ministerstwo a mianowicie Ministerstwo Sprawiedliwości. Więcej na ten temat w nowym artykule dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnim czasie ogłosiło nabór do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości. Celem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości jak dowiadujemy się z strony ministerstwa, jest przede wszystkim kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju i budowaniu świadomości prawnej, a także włączenie młodzieży w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce.

Ponadto Rada ma wspierać działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym młodzieży, jednocześnie podejmując przy tym inicjatywy, które służyć będą promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  Co jest dobrym posunięciem z strony ministerstwa, z racji tego, iż odpowiedzialności karnej podlegają osoby od 15 roku życia, a więc młodzież. Teraz dzięki nowemu ciału doradczemu osoby w młodym wieku będą mogły wpływać na sprawy ich dotyczące, sprawiając, że ich głos będzie słyszalny. 

Z kwestii organizacyjno-formalnych w skład Rady wchodzić będzie od 12 do 24 członków, wybranych spośród kandydatur zgłoszonych do udziału w rekrutacji. Pierwsza tura naboru zostanie przeprowadzona w okresie od 4 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. Możliwa jest druga tura naboru, gdyby podczas pierwszej nie zostały uzupełnione miejsca o najbardziej odpowiednie i zaangażowane społecznie osoby.

Regulaminowo, uczestnikiem naboru może być osoba fizyczna, która w dniu ogłoszenia naboru ukończyła 16 lat, a jednocześnie nie ukończyła 26 lat.  Jak i załączyła wskazany kwestionariusz, cv oraz dwa listy polecające.

Więcej informacji zainteresowane rekrutacją osoby mogą znaleźć w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości oraz Regulaminie Naboru do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości I Kadencji. Do których to również sserdecznie zachęcam zajrzeć.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości.

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci?fbclid=IwAR2BIYmdEoCqZmUcqOpoSvutyOkRMWujEyos8pJIEo3QvIVgVqQqNmbQsdo

fot. Screen YT/Ministerstwo Sprawiedliwości

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także