Grant

Program grantowy „Wedel od Serca” dla mieszkańców Pragi-Południe

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Wedel, kultowy producent czekolady, zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym „Wedel od Serca” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Pragi-Południe. Obchodząca w tym roku swoje 170-lecie firma z siedzibą na warszawskim Kamionku, chętnie współpracuje z lokalnymi organizacjami na rzecz swojego najbliższego sąsiedztwa, kontynuując tradycję zaangażowania lokalnego jednego z założycieli – Jana Wedla. Projekty można zgłaszać do 25 lipca. 

Konkurs to sprawdzona formuła, którą od 14 lat z sukcesem realizowano wewnętrznie, angażując załogę do wspólnych działań dobroczynnych. W roku jubileuszowym po raz pierwszy do zgłaszania inicjatyw zaproszono nie tylko pracowników Wedla, ale także lokalne fundacje i stowarzyszenia. Działania powinny być skierowane do mieszkańców Pragi-Południe, gdzie od lat 30. XX wieku mieści się siedziba firmy. 

Najobszerniejszym filarem przyjętej rok temu strategii społecznej odpowiedzialności Wedla są „Ludzie”, rozumiani nie tylko jako pracownicy, ale również lokalna społeczność. Budujemy długofalowe partnerstwa z warszawskimi i praskimi organizacjami, wspierając ważne społecznie działania. Od 20 lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”, które prowadzi różnorodne akcje w obszarze edukacji dzieci i młodzieży. Włączyliśmy się rewitalizację Ogrodów Polsko-Niemieckich w Parku Skaryszewskim, a także jesteśmy partnerem organizowanego tam co roku Biegu Wedla. Nasz jubileusz chcemy świętować z mieszkańcami Pragi-Południe we wspólnych działaniach. Liczymy, że będzie to dobra okazja, by poznać nowe warszawskie organizacje i zrealizować wspólnie ciekawe projekty – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel. 

źródło: wedel.pl

Słodki konkurs

Do konkursu „Wedel od Serca” mogą zgłaszać się fundacje i stowarzyszenia, które przygotują projekt skierowany do mieszkańców Pragi-Południe. Chętne organizacje powinny przygotować opis swojego pomysłu na specjalnym formularzu i przesłać go mailowo na adres: csr@wedel.pl. W zgłoszeniu należy wskazać m.in. cel i zakres projektu, termin oraz zakładany budżet.  

Zgłoszone inicjatywy oceni wewnętrzna komisja, złożona z przedstawicieli firmy Wedel. Najważniejszym kryterium oceny projektów jest celna diagnoza problemów i potrzeb lokalnych społeczności. Projekty mogą dotyczyć obszarów takich jak: ekologia, edukacja, pomoc społeczna, kultura i sport.

Łączna pula grantów przeznaczonych dla organizacji wynosi 50 000 zł. Jeden podmiot może otrzymać maksymalnie 10 000 zł. Zaplanowane działania powinny być zrealizowane do końca roku. 

Ogłoszenie wyników jubileuszowej edycji akcji „Wedel od Serca” zaplanowano na 10 sierpnia. Regulamin i formularz konkursowy dostępne są na stronie: 

https://wedel.pl/o-firmie/aktualnosci/program-grantowy-wedel-od-serca

.

Powyższa informacja prasowa została udostępniona do publikacji dla Redakcji Portalu Aktywiusz.pl.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Czas na Onkologię – projekt edukacyjny