Felieton

Pracownia Badań Obywatelskich – na Pomorzu także działają

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Oficjalnym początkiem prac tego think tanku była konferencja „Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego”, która w rygorach sanitarnych odbyła się 28 września 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w słynnej Sali Niebo. Mowy wstępne wygłosili prof. Witold Toczyski – Przewodniczący Rady Programowej Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich, który podzielił się refleksją obywatelską o Współczesnych wartościach społeczeństwa obywatelskiego, Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka ds. NGO oraz Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który mówił o aktywności organizacji pozarządowych w projektach realizowanych w obszarze aktywności obywatelskiej oraz podkreślił rolę think tanków w kształtowaniu otaczających nas realiów. W nowym felietonie pisze Tomasz Rykaczewski.

Następnie podczas głównego panelu dyskusyjnego przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz lokalnych oraz nauki omówili najważniejsze ze swoich punktów widzenia role NGO w życiu społecznym. Była to próba zdiagnozowania współczesnych realiów funkcjonowania III sektora oraz przedstawienia jego problemów. Padło wiele istotnych tez m.in. wskazujących na bariery komunikacyjne między NGO a urzędami lub też ba brak zrozumienia wzajemnych intencji i celów. Bardzo angażującą i innowacyjną formę przybrały prace merytoryczne toczące się w drugiej części konferencji w ramach mikrospotkań trzech grup roboczych skupionych wokół tematów: aktywności społecznej, ekonomii i prawna. Ta formuła burzy mózgów służyła zebraniu szczegółowych wyzwań i barier w ramach konkretnych kategorii, które w najbliższej przyszłości będą kierunkami prac nowego think tanku. Wydarzenie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie, które spowodowało, że organizatorzy musieli znacznie ograniczyć ilość uczestników według obowiązujących wówczas rygorów sanitarnych.

Idea powołania formalnego think tanku poświęconego NGO powstała na podstawie dotychczasowych raportów i analiz powstających w Fundacji RC na przestrzeni wielu lat jej działalności i była częścią szerokiego wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego, które Fundacja RC świadczy wielu organizacjom pozarządowym na Pomorzu. Teraz forma tego wsparcia nabierze bardziej instytucjonalnej formy oraz podejmie tematy do tej pory traktowane sytuacyjnie i nie przynoszące z reguły spodziewanych realnych zmian.

Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich odpowiada na długoletnie potrzeby III sektora związane z brakiem merytorycznych drogowskazów rozwoju oraz kompleksową analizą narastających od lat problemów wielu organizacji, którym brakowało systemowego podejścia ze strony otoczenia społecznego jak i często samych członków tych organizacji. Według wielu badań problemy te są stałe i dopiero w ostatnich latach wzrasta świadomość społeczna w temacie istnienia i funkcjonowania tych organizacji.

Think tank będzie zajmować się głównie zebranymi podczas konferencji wyzwaniami stojącymi przed NGO w konkretnych obszarach, czyli m.in. problemami finansowymi, stopniem udziału w życiu społecznym, profesjonalizacją działań, prowadzeniem dialogu z władzami lokalnymi, skutecznym wpływaniem na otaczającą wszystkich rzeczywistość czy też prawnymi aspektami wpływającymi na funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

Istotnymi celami tej inicjatywy jest stworzenie pakietu rekomendacji dla biznesu oraz władz lokalnych, na podstawie których będą mogły one tworzyć efektywne systemy współpracy z III sektorem. Dla samych NGO ma to być źródło aktualnej wiedzy sektorowej i propozycji skutecznego budowania stabilnych organizacji opartych na mocnych fundamentach z realnym udziałem w życiu społecznym. Wraz z analizami i towarzyszącym im dialogiem międzysektorowym rozpocznie się budowanie platformy współpracy między władzami, nauką, biznesem i III sektorem.

„To pierwsza tego typu inicjatywa na Pomorzu, chcemy stworzyć miejsce, które będzie platformą dla dyskusji i wymiany poglądów różnych środowisk. Docelowo chcemy dotrzeć do mniejszych ośrodków dzięki organizacjom skupionym w Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Mam wrażenie, że dotychczasowe działania think tanków w Polsce były w zbyt dużym stopniu skupione na metropoliach” – powiedział Łukasz Samborski, kierownik operacyjny Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich.

Nowy think tank zaprasza do współpracy przede wszystkim organizacje obywatelskie z całego Pomorza, samorządy lokalne i biznes, szczególnie w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich chce stać się platformą wymiany myśli i doświadczeń dla szerokiego grona osób zainteresowanych społeczeństwem obywatelskim i jego rozwojem.

Fundacja RC jest niezależną organizacją obywatelską działającą dla pożytku publicznego. Głównym celem organizacji jest wpływanie na pozytywną zmianę społeczną, poprzez kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych, ich liderów oraz innych oddolnych inicjatyw obywatelskich służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja rozpoczęła działalność już w styczniu 1993 roku kiedy to chciała „zagospodarować” wzrastający na początku lat 90-tych potencjał aktywności społecznej, ale także szukała odpowiedzi wyzwania stojące przed III sektorem w Polsce. Była to pierwsza tego typu inicjatywa o charakterze regionalnym w Polsce.

W trakcie swojej ponad dwudziestoletniej działalności Fundacja kierowała się mottem „Mobilizuj, lecz nie organizuj”. Sedno tej maksymy nawiązuje do potrzeby motywowania, inspirowania, wskazywania możliwych kierunków – nigdy zaś do wyręczania organizacji.

Tomasz Rykaczewski

Źródło:

Inauguracja działania Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich

fot. FB/Fundacja ARC

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Czy Święty Mikołaj Biega? W Bytomiu i owszem!

Aktualności

Archipelag Polskości 2022