Komunikaty

BohaterON – czyli upamiętnienie powstańców warszawskich w szkołach.

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria organizują kampanię na rzecz upamiętnienia powstańców warszawskich. Przedsięwzięcie odbywa się co roku już od paru lat. Jego głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat powstania, oddanie hołdu bohaterom narodowym i stworzenie więzi między ludźmi a powstańcami, którzy żyją do dzisiaj. Akcja w tym roku skierowana jest w dużej mierze do uczniów i nauczycieli. „Sekretarz Stanu w MEiN wyraził nadzieję, że przygotowane pakiety edukacyjne dla szkół na temat Powstania Warszawskiego spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół” – czytamy na gov.pl.

źródło: gov.pl

Jakie jest założenie projektu?

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie oraz dostarczenie do zgłoszonych szkół pakietów edukacyjnych, które przedstawiają owo wydarzenie historyczne. Powstanie Warszawskie będzie ujęte w scenariusze zajęć i narzędzia do przeprowadzenia lekcji. Po niej, zainteresowani uczniowie będą mogli wykonać pamiątkowy album dla powstańców. Z pewnością przyniesie niejednemu bohaterowi wiele radości.

źródło: bohateron.pl

Jak dołączyć?

Aby przyłączyć się do akcji, zainteresowani nauczyciele muszą zgłosić szkołę do projektu BogaterON. Należy:

  • zapoznać się z regulaminem
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny od 1 września do 2 października)
  • na podany adres przyjdzie potwierdzenie zgłoszenia i dalsza instrukcja

W całym przedsięwzięciu można uzyskać:

  • bezpłatne, atrakcyjne materiały dydaktyczne w wersji online do przeprowadzenia zajęć,
  • dyplom dla szkoły i imienne zaświadczenie dla koordynatora poświadczające udział w projekcie,
  • uczestnictwo w jednej z największych polskich kampanii o tematyce historycznej.
  • a także wielką satysfakcję z krzewienia w uczniach szacunku do bohaterów narodowych i rozwój – nie tylko osobisty – ale także młodych ludzi.

Źródła:

https://bohateron.pl/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bohateron-w-twojej-szkole–konferencja-z-udzialem-wiceministra-dariusza-piontkowskiego

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także