Komunikaty

Powołanie nowej Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

icon
icon
3 minut
Udostępnij

W ostatnich dniach ogłoszono powołanie nowej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Agnieszki Buczyńskiej, która równocześnie objęła stanowisko Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Urodzona 22 września 1986 roku w Tczewie, jest polską działaczką społeczną, socjolożką, politykiem oraz specjalistką w zakresie społeczeństwa obywatelskiego. Agnieszka Buczyńska to również druga wiceprzewodnicząca i sekretarz generalna partii Polska 2050, a także posłanka na Sejm X kadencji.

Źródło: PAP

Agnieszka Buczyńska zdobyła wykształcenie na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie ukończyła studia licencjackie z politologii. Ponadto, specjalizuje się w socjologii, co potwierdza jej dyplom uzyskany w Collegium Civitas w Warszawie. W 2021 roku ukończyła również studia MBA Leadership w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, co dodatkowo wzmocniło jej kwalifikacje w dziedzinie zarządzania.

Ścieżka zawodowa Agnieszki Buczyńskiej jest ściśle związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych. W latach 2008–2014 pełniła funkcję wiceprezesa, a w okresie 2015–2019 była prezesem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Agnieszka Buczyńska weszła również w skład Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Gdańskiej Rady Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Rady ds. Seniorów. W 2021 roku dołączyła do Gdańskiej Rady ds. Rozwoju Wolontariatu.

Warto podkreślić, że Agnieszka Buczyńska ma także na swoim koncie inicjatywy, które przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest autorką i pomysłodawczynią aplikacji „Gdańsk – Europejska Stolica Wolontariatu,” która przyniosła miastu tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu w 2022 roku.

Przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego ma szeroki zakres obowiązków, które obejmują sprawowanie nadzoru nad działalnością pożytku publicznego, wydawanie aktów wykonawczych do ustawy o NIW-CRSO oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto, Agnieszka Buczyńska nadzoruje NIW-CRSO, powołuje dyrektora NIW-CRSO, zatwierdza projekty rocznego planu finansowego i planu działalności NIW-CRSO, a także zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie z działalności NIW-CRSO. Jest również uprawniona do powoływania członków Rady NIW-CRSO oraz pozostałych na wniosek uprawnionych podmiotów, powoływania członków RDPP, koordynowania programów współpracy administracji, przygotowywania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opracowywania i opiniowania projektów aktów prawnych, współpracy z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi, a także współpracy w przygotowaniu sprawozdań, opinii i raportów dotyczących umów międzynarodowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Agnieszka Buczyńska wyróżnia się bogatym doświadczeniem, głębokim zaangażowaniem społecznym oraz szerokimi kompetencjami, co czyni ją idealną kandydatką na stanowiska Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Minister do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Jej aktywność i projekty w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego mają potencjał do długofalowego i pozytywnego wpływu na rozwój sektora non-profit w Polsce.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

NGO w służbie wartości: Bóg, rodzina, edukacja

Aktualności

RDPP ogłasza nabór do Komitetu Monitorującego KPO