Felieton

Potrzeba dialogu

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Na łamach portalu ngo.pl pojawiły się ostatnio propozycje Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) zmian w prawie dotyczącym sektora obywatelskiego. W artykule aż roi się od wezwań i zachęt do debaty nad tymi propozycjami. Propozycje te to również krytyka obecnej polityki rządu wobec sektora obywatelskiego. Czy słuszna? Powinno to być określone w szerokiej dyskusji. 

Kilka dni wcześniej Piotr Frączak przedstawił swoje propozycje zmian . Artykuł miał być pozytywną kontynuacją krytycznego artykułu o Narodowym Instytucie Wolności (NIW), który ukazał się jeszcze w styczniu 2023. Nie ma w artykule wezwań do dyskusji czy dialogu ale skoro są to propozycje to można zakładać, że nie są to „propozycje nie do odrzucenia”. Ciekawe głosy przedstawili również Łukasz Gorczyński i Tomasz Schimanek

Na drugim biegunie dyskusji były propagandowe wystąpienia przedstawicieli OFOP i kilku dużych organizacji pozarządowych w studiu TVN. W wystąpieniach tych, brakowało merytoryki a współbrzmiały one z propagandowym atakiem opozycji na obecny rząd. Na fakt, że samemu sektorowi obywatelskiemu przyniosły one olbrzymią szkodę zwrócił uwagę między innymi Łukasz Gorczyński. 

W listopadzie zeszłego roku NIW obchodził 5 lat swojego istnienia. Z tej okazji pojawiła się publikacja będąca swoistym podsumowaniem tego jubileuszu zatytułowaną „Aktywne społeczeństwo w zmieniającej się rzeczywistości”. Autorami tekstów były osoby, które w ciągu 5 lat uczestniczyły jako dyskutanci w konferencjach NIW. Przykro to powiedzieć ale byli autorzy, którzy, ze względów politycznych, odmówili publikacji artykułów.  

Na konferencji podsumowującej 5 lat istnienia NIW dyskutowano nie tylko nad przeszłością ale również spierano się nad tym co można zmienić. Do dyskusji zaproszeni byli również przedstawiciele OFOP. Ich fotele niestety pozostały puste. Szkoda. 

W marcu NIW wspólnie z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN (IFiS PAN) zorganizował debatę nad dwoma pozycjami dotyczącymi społeczeństwa obywatelskiego, które ukazały się pod koniec zeszłego roku. Jedna to praca pod redakcją prof. Wojciecha Misztala i dr Artura Kościańskiego „Wzory obywatelskości. Gry salonowe czy zwyczaje domowe”, a druga to wspomniana już publikacja wydana z okazji pięciolecia NIW. Naturalnym dla nas było, że debata będzie świetnym miejscem do dyskusji na temat kondycji sektora obywatelskiego i ewentualnych zmian w jego funkcjonowaniu Miał to być również dobry pretekst do zachęcenia środowisk akademickich do zainteresowania się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Oczywistym było, że w debacie powinien wziąć udział również przedstawiciel OFOP-u. Odpowiedź na zaproszenie do dialogu była zaskakująca: „w tej debacie jako OFOP nie weźmiemy udziału”. 

Debata, nie tylko nad prawem dotyczącym społeczeństwa obywatelskiego ale również nad jego wizerunkiem w szerokich kręgach społeczeństwa, jest bardzo potrzebna, wręcz niezbędna. NIW był i będzie otwarty na prowadzenie debaty i dialogu z różnymi środowiskami społeczeństwa obywatelskiego. Szkody jakie poczyniły nieprzemyślane wystąpienia niektórych przedstawicieli zarządu OFOP w publicystycznych programach TVN są trudne do odrobienia ale możliwe. Oby, przez zacietrzewienie, nie okazały się bramką samobójczą strzeloną, dla doraźnych celów politycznych, całemu sektorowi obywatelskiemu. 

Autor: Przemysław Jaśkiewicz

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zmiany w sprawozdawczości na horyzoncie

Aktualności

Życzenia Wielkanocne