Felieton

Jaki jest obraz polskiej wsi?

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa już od lat 80. podejmuje działania na rzecz zaktywizowania obszarów wiejskich. Swoją misję realizuje poprzez pozyskiwanie funduszy i rozdysponowywanie ich pod postacią mikropożyczek oraz dotacji celowych. Kwoty, którymi dysponuje fundacja dedykowane są rozwojowi małych przedsiębiorstw, również pozarolniczych, znajdujących się na terenach wiejskich. 

W pierwszych latach działania, fundacja koncentrowała się na sektorze rolniczym i żywnościowym, w miarę postępujących przemian gospodarczych i społecznych rozszerzając swoją działalność również na inne pola. Obecnie, zajmuje się również drogą do zrównoważonego rozwoju polskiej wsi. Przeciwdziała bezrobociu na wsiach, zajmuje się aktywizacją ludności oraz dba o minimalizację wykluczenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami, kobiet oraz osób młodych, które to wciąż dość powszechnie napotykają na swojej drodze profesjonalnej przeszkody wszelakiej natury.

Jak już wspomniałam wyżej, jednym z ważniejszych obszarów działalności Fundacji jest udzielanie mikropożyczek dla przedsiębiorców z terenów wiejskich. Celem tegoż działania jest zapewnienie doraźnego wsparcia oraz docelowo rozkwit przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych, pozarolniczych miejsc pracy na obszarach polskich wsi. Oprócz tego Fundacja może się poszczycić działalnością edukacyjną – realizowane są programy rozwoju obszarów wiejskich a także programy szkoleniowo-doradcze. Powyższe dotyczą m.in. edukacji na tematy związane ze zmianami zachodzącymi na wsiach, bezpośrednio związane z rolnictwem i doradztwem rolniczym, te związane z ochroną przyrody. Docelowo, działania fundacji mają działać na korzyść mniej uprzywilejowanym osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, młodzieży czy kobietom.

FDPA prowadzi wiele projektów, a oprócz wydawania mikropożyczek, organizuje konkursy. Obecnie trwa XIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, organizowana we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar. W konkursie kandydaci mogą składać swoje prace dyplomowe (najlepiej doktorskie) zajmujące się aktualnymi problemami obszarów wiejskich oraz prace o charakterze popularno-naukowym promujące dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 5 tys. zł. Termin zgłaszania prac mija 31 lipca 2021 roku – muszą być one wydrukowane i dostarczone osobiście bądź wysłane drogą pocztową na adres fundacji.

Istotną częścią działalności fundacji jest finansowanie raportów dotyczących stanu polskiej wsi. Raporty publikowane są co dwa lata i stanowią kompleksowe narzędzie służące upowszechnianiu i popularyzacji wiedzy. Raporty odnoszą się do zagadnień demograficznych, politycznych, ekonomicznych oraz społecznych i opracowywane są przez stały zespół badaczy-ekspertów, którzy monitorują trendy zachodzące na terenach wiejskich i opisują przekrój zachodzących tam zmian. Najnowszy raport ukazał się w zeszłym roku, pod redakcją naukową Jerzego Wilkina oraz Andrzeja Hałasiewicza.

źródła: profil fundacji na Facebooku, strona internetowa fundacji, raport Polska Wieś 2020, Trendy demograficzne polskiej wsi. Jak wygląda przyszłość obszarów wiejskich?

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także