Grant

Po pierwsze – nie szkodzić i po pierwsze – rodzina

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

Określa się ją pierwszą komórką społeczną, w której wyrasta człowiek. To w niej poznajemy, czym jest ciepło, odpowiedzialność, miłość i rozwój. Ona też często pomaga zdefiniować cele życiowe i zrozumieć, jak dobrze żyć w społeczeństwie. O czym mowa? O rodzinie.  

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej organizowało w ostatnim czasie konkurs dla organizacji pozarządowych – „Po pierwsze rodzina”. Mogły więc wziąć w niej udział takie podmioty, jak stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, czy koła gospodyń wiejskich. Celem konkursu jest finansowanie projektów, które spełniają chociaż jeden z poniższych celów: 

  1. za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,  
  1. mają na celu wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,  
  1. są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji 
    o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych 
    i społecznych,  
  1. koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.  

Żaden obszar życia nie jest wolny od trudności. Dlatego też wsparcie wydaje się konieczne w takim zakresie, jaki jest potrzebny do realizacji zasady godności człowieka. Celem konkursu jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny. Powinna ona tworzyć poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i komfortu, ponieważ każdy z nas zasługuje na godne wychowanie i rozwój. To nie tylko pomaga lepiej funkcjonować w grupie, ale też daje poczucie własnej wartości.  

Organizacje pozarządowe mogą co roku liczyć na wsparcie finansowe, aby w lepszy sposób móc realizować interes publiczny – w tym – rozwijać społeczeństwo i działać na jego rzecz. Każdy człowiek wie, czym jest rodzina. Zanika jednak głębokie poczucie jej wartości, a przecież jest to pierwsza komórka, w której wyrasta człowiek. Dlatego właśnie – po pierwsze – rodzina.  

Źródła:  Startuje druga edycja Konkursu „Po pierwsze Rodzina!”, Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2021

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także