Wydarzenia

Archipelag Polskości 2023 [RELACJA]

icon
icon
6 minut
Udostępnij

Odbywający się dorocznie Archipelag Polskości jest stale rozrastającym się wydarzeniem społeczno-kulturalnym. Jego wizja docelowa to zgromadzenie bez mała wszystkich środowisk i organizacji, dla których patriotyzm i wolność są podstawami światopoglądu i działania. Chodzi o połączenie całego archipelagu dążeń historycznych i rekonstrukcyjnych, kulturowych i religijnych, artystycznych
i muzycznych, krajoznawczych i etnograficznych, ideowych i wydawniczych, wychowawczych
i edukacyjnych czy gospodarczych i samopomocowych. Poszczególne podmioty kultywujące określony rys polskości powinny się wzajemnie inspirować, aby archipelag stawał się pełnią
i jednością, w których odzwierciedla się cały blask polskości. Wspólna przestrzeń oraz prezentacje czy stoiska tworzące poszczególne „wyspy” archipelagu mają dawać uczestnikowi paletę zbieżnych wrażliwości dążących ku fundamentalnej jedności. Archipelag Polskości ma na (dalekosiężnym) celu jednoczenie Polaków wokół wspólnych idei i zadań.

Tegoroczna edycja odbyła się 2 września w warszawskim Teatrze Palladium. Partnerami instytucjonalnymi Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność oraz Fundacji Historycznej im. Mariana Rejewskiego był Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, które tworzą Radę Koordynującą przyznającą dwie nagrody i cztery wyróżnienia Archipelagu Polskości.

Podczas tegorocznej wtórej edycji odbyły się dwie znaczące debaty. Pierwsza z nich wracała do postaci Wojciecha Korfantego w 150-lecie jego urodzin i w ramach ogłoszenia go przez Sejm jednym z patronów obecnego roku. Debatę prowadził Artur Zawisza jako inicjator Archipelagu Polskości, zapraszając do niej dawnego założyciela Ruchu Obywatelskiego Polski Śląsk, a potem wicemarszałka i wicewojewodę śląskiego Piotra Spyrę, prezesa Młodzieży Wszechpolskiej i historyka z wykształcenia Marcina Kowalskiego oraz autora licznych książek historycznych bydgoszczanina Krzysztofa Drozdowskiego. Dyskutowano o Korfantym jako patriocie, powstańcu, przedsiębiorcy i polityku (jak na tablicach wystawy jemu poświęconej autorstwa Krzysztofa Drozdowskiego i współautorstwa Piotra Spyry), ale nade wszystko jako o „polskim wyrzucie sumienia”, czyli ofierze rządów sanacyjnych, które nie tylko nie doceniły jego wielkości, ale wręcz spowodowały jego śmierć w przededniu wojny światowej.

Druga debata prowadzona przez Marcina Białaska z zarządu Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” została nazwana przez niego „debatą prezesowską”, gdyż uczestniczyło w niej troje prezesów: Wioleta Kamińska ze Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność, mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris i Paweł Kwaśniak z Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. Wszyscy troje jako praktycy pracy społecznej w dobrowolnych zrzeszeniach świetnie wyjaśniali publiczności zawiłości organizacyjne, prawne i finansowe związane z działalności organizacji społecznych. Większość słuchaczy stanowili właśnie wolontariusze kierujący fundacjami, stowarzyszeniami i podobnymi podmiotami, więc mówiono o sprawach bliskich każdemu uczestnikowi Archipelagu Polskości.       

Jedną z dwóch nagród głównych (dla osoby prawnej) otrzymała Federacja Stowarzyszeń Weteranów
i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda została przyznana jako wyraz docenienia wieloletniej działalności Federacji skupiającej organizacje kombatanckie i sukcesorskie,
w tym jej przyczynienia się do promowania postaw patriotycznych. Nagrodę wręczono zasłużonemu dla sprawy polskiej 93-letniemu prezesowi Federacji ppłk. dr. inż. Leonardowi Kapiszewskiemu.

Drugą z nagród głównych (dla osoby fizycznej) otrzymała Anna Paniszewa, dobrze znana w naszym kraju polska nauczycielka z Brześcia Litewskiego na obecnym terytorium Republiki Białorusi, która prześladowana była przez białoruskie władze za kultywowanie polskiej historii, w tym upamiętnianie walk Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego po roku 1945, a obecnie ze względów bezpieczeństwa żyjąca w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wyróżnienie za całokształt działalności, w tym w szczególności za jej pionierskie programy husarskie takie, jak Podlaska Chorągiew Husarii, Polska Liga Husarska i Konfederacja Organizacji Husarskich, otrzymała Fundacja Obowiązek Polski z siedzibą w Białymstoku. Statuetkę odebrał założyciel i prezes Fundacji oraz lider ogólnopolskiego środowiska husarskiego Dariusz Wasilewski.

Wyróżnienie za promowanie w ramach prywatnego muzealnictwa polskiej historii, a w tym przypadku w szczególności obozu narodowego założonego przez Romana Dmowskiego, otrzymało Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Statuetkę odebrał pomysłodawca i kustosz Muzeum, a także wieloletni działacz wszechpolski Mateusz Kotas.  

Wyróżnienie za udane upamiętnienie 80-lecia rzezi wołyńskiej otrzymała Akcja Społeczna „Kwiaty Wołynia”. Statuetkę odebrała autorka identyfikacji graficznej akcji w postaci stylizowanego kwiatu lnu Paulina Kalinowska. 

Wyróżnienie za wytrwałe promowanie lokalnej i regionalnej historii otrzymało Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” z siedzibą w Brzezinach na Zamojszczyźnie. Statuetkę odebrała wieloletnia prezes Magdalena Szczepańska.

Nagrody i wyróżnienia Archipelagu Polskości wręczali kreatorzy i organizatorzy tej inicjatywy: prezes Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność Wioleta Kamińska oraz prezes Fundacji Patriotyzm i Wolność Artur Zawisza wraz z prowadzącym konferansjerkę Archipelagu Polskości świetnie czującym się na scenie Krzysztofem Drozdowskim.

Bardzo ważnym elementem Archipelagu Polskości jako swoistego kongresu organizacji społecznych były zarówno minikoncerty, jak i prezentacje przybyłych organizacji. W ramach prezentacji muzyki polskiej spotkały się cztery stylu muzyczne: dobrze znany rock patriotyczny Norberta „Smoły” Smolińskiego, popisowe widowisko folklorystyczne Zespołu Regionalnego „Mogilanie” z Małopolski, wzruszające pieśni partyzanckie Kapeli Turobińskiej z Zamojszczyzny oraz nadobne tańce polskie Zespołu Tańca Historycznego „Chorea Antiqua”.

Z kolei prezentowały się na scenie lub wystawiały swe stoiska nader różnorodne podmioty:  Fundacja Klaster Innowacji Społecznych, Stowarzyszenie Racja, Polski Czarny Krzyż Towarzystwo Opieki nad Cmentarzami Wojennymi, Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego, Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra, Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, Akcja Społeczna Kwiaty Wołynia, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzny, Fundacja Obowiązek Polski, Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Zespół Tańca Historycznego Chorea Antiqua działający w ramach Fundacji CZE-NE-KA, Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater, Stowarzyszenie Patriotyczne „Nasza Polska”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Fundacja Instytut Patrium, Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, Młodzież Wszechpolska, Fundacja Wsparcia Społecznego „Twoja Przyszłość”, Fundacja Iterum Unitum, Fundacja Polskie Gniazdo, Polska Liga Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenie Dziennikarzy Obywatelskich Lubelszczyzny, Fundacja ,,Neuro-Re-Activation”, Akademia Kadr Europejskich, Stowarzyszenie Patria, Stowarzyszenie KoLiber, Ochotnicza Straż Pożarna Sadkowice, Stowarzyszenie Marsz Zwycięstwa, Fundacja Polska Zwycięska, Fundacja Wizja, Wydawnictwo Dębogóra, Fundacja Instytut Migracji i Bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety od organizatorów, w tym książkę albumową „Sportowcy dla Niepodległej” ufundowaną przez posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego.   

Trzecia edycja Archipelagu Polskości już za rok!

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także