Komunikaty

Sąd arbitrażowy OAC działa i przyjmuje wnioski

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Z inicjatywy Ośrodka Analiz Cegielskiego powstał Sąd arbitrażowy, czyli tzw. stały sąd polubowny. Jest to narzędzie do upowszechnienia w Polsce alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution). Zadaniem sądu będzie rozstrzyganie konfliktów poza sądownictwem państwowym.

Ta metoda rozwiązywania sporów, chociaż nadal mało rozpowszechniona w polskim społeczeństwie, jest zwykle szybsza, tańsza i obciążona mniejszą biurokracją niż sądownictwo powszechne. W naszym sądzie zapewniamy pełną poufność, a także wykorzystujemy bezpieczne narzędzia do porozumiewania się na odległość.

Po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w 2005 r. mamy już w Polsce przepisy będące podstawą prawną funkcjonowania sądów arbitrażowych w warunkach polskiego procesu cywilnego. Jednak obecna sytuacja i nowe okoliczności związane z pandemią, a także sporami o kształt sądownictwa, zachęcają do przypomnienia polskim obywatelom idei arbitrażu i zaproponowania im alternatywy dla uciążliwych i długich tradycyjnych procesów sądowych.

Ostatnie miesiące przyniosły znaczący wzrost popularności wszystkich zdalnych metod nawiązywania kontaktów i prowadzenia współpracy. Sąd arbitrażowy OAC wychodzi na przeciw oczekiwaniom klientów i oferuje bezpieczne narzędzia do składania wniosków oraz doprowadzenia do porozumienia za pośrednictwem formy elektronicznej.

W roli arbitrów występują eksperci z dziedzin prawa i ekonomii, a także doświadczeni przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.

Eksperci OAC liczą, że oddanie sprawy arbitrom i częściowa prywatyzacja wymiaru sprawiedliwości przysłużą się zarówno skutecznemu realizowaniu praw i interesów obywateli, jak również wymuszą uelastycznienie procedur sądowych i usprawnią wymiar sprawiedliwości.

Sprawy można zgłaszać przez portal lub bezpośrednio pisząc na adres: arbitraz@osrodekanaliz.pl Więcej informacji o inicjatywie: 

Home 1

 

Zespół ds. arbitrażu OAC arbitraz@osrodekanaliz.pl


Niniejsza informacja prasowa została udostępniona do publikacji redakcji aktywiusz.pl.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Czym zajmuje się Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?

Aktualności

Młodzieżowa Akademia Fact-Checkingu