Bez kategorii

Obligacje społeczne sposobem na problemy finansowe NGO

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Jednym z bardziej obiecujących sposobów na zaradzenie problemom finansowym podmiotów „trzeciego sektora” jest idea inwestowania społecznego. Jej realizacja w praktyce może przyczynić się do znacznego polepszenia kondycji finansowej organizacji pozarządowych w Polsce.

Obligacje społeczne (ang. Social Impact Bonds) są nowatorskim instrumentem finansowania usług społecznych polegającym na zaangażowaniu we wspólną realizację danego zadania publicznego organu administracji publicznej, inwestora, wykonawcy zadania oraz operatora organizującego i koordynującego całe przedsięwzięcie. 

Organ władzy publicznej (rządowej lub samorządowej) zleca pośrednikowi-operatorowi (najczęściej organizacji pozarządowej) wykonanie konkretnej usługi społecznej na z góry określonym po- ziomie, określając odpowiednie pożądane wskaźniki rezultatu realizacji zadania. Zadaniem operatora jest znalezienie inwestora (najczęściej podmiotu prywatnego) przeznaczającego konieczne środki finansowe oraz bezpośredniego wykonawcy danego zadania (najczęściej organizację pozarządową). 

W przypadku pomyślnej realizacji zadania publicznego, tj. osiągnięcia wymaganych rezultatów, organ władzy publicznej zwraca inwestorowi wniesione środki powiększone o ustaloną wcześniej premię (oprocentowanie) oraz wypłaca operatorowi umówione wynagrodzenie. Gdy wskaźniki rezultatu nie zostaną spełnione na minimalnym wymaganym poziomie, inwestor traci wyłożone środki, a operator nie otrzymuje wynagrodzenia.

W inwestowaniu społecznym chodzi o osiągnięcie sytuacji win-win, rozumianej na typowo biznesowy sposób, w której obie strony danego przedsięwzięcia odnoszą wymierny sukces. Posiadacze środków finansowych mają szansę na powiększenie swojego stanu posiadania, a podmioty „trzeciego sektora” na utrzymanie i roz- winięcie działalności statutowej.

Zachęcamy do obejrzenia konferencji z autorem raportu, doktorem Filipem Ludwinem.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Czym jest GROWID?