Grant

Nowy nabór w programie NCK Kultura – Interwencje

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

Do 15 marca możliwe będzie składanie wniosków w programie Kultura – Interwencje organizowanym od 2013 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest wzmacnianie tożsamości kulturowej na poziomie lokalnym oraz krajowym, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych – wystaw, koncertów, konferencji i innych. Całkowity budżet programu wynosi 10 mln zł.

Pigułka informacji

Program kierowany jest do organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, wpisanych do rejestru KGW oraz rejestru ARiMR, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz samorządowych instytucji kultury. Organizator programu określa w regulaminie pożądane formy realizacji projektów. Wymienia m.in. kursy, szkolenia, warsztaty, wystawy artystyczne, festiwale, koncerty, spektakle teatralne, widowiska muzyczne, ponadto możliwe jest opracowanie audiodeskrypcji czy filmów w PJM, stworzenie aplikacji mobilnej czy wydanie publikacji. Ważne, aby wszelkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane w określonym przez organizatora terminie, tj. od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku

Poprzednia edycje – zainspiruj się 

W edycji programu z 2020 roku aż 277 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Przykładem działań zakwalifikowanych do sfinansowania jest projekt „KULTURAlne Wyprawy Młodych Odkrywców” zaproponowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa”. Projekt zakładał zwiększenie lokalnej świadomości kulturowej grupy dzieci – Małych Odkrywców – dlatego w trakcie jego realizacji zorganizowane zostały wycieczki terenowe do Wioski Chlebowej, Wioski Miodowej oraz Wioski Mydlarskiej. W trakcie wycieczek, dzieci mogły poznać od podszewki jak wygląda proces tworzenia chleba, świec z wosku pszczelego oraz mydła, lecz również poznać rolę jaką powyższe produkty pełnią w kulturze oraz wartość jaką za sobą niosą

W zeszłorocznej edycji najwyżej oceniony został wniosek Katowickiego oddziału Fundacji Szansa dla Niewidomych z projektem „Szlakiem Powstań Śląskich”. Projekt zakładał włączenie osób niewidomych do świętowania setnej rocznicy wydarzeń historycznych, które przeważyły o przynależności Górnego Śląska do Polski. W ramach projektu powstał oryginalny scenariusz spektaklu. Nie było to przedstawienie rozumiane klasycznie – w całości rozgrywało się w całkowicie ciemnej sali tak, by widownia mogła lepiej wczuć się w sytuację osób niewidomych. Spektakl odbywał się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

Wypełnianie wniosków

Na stronie organizatora znajduje się wniosek wzorcowy zawierający niezbędne komentarze do poprawnego wypełnienia dokumentu. Dzięki temu zminimalizowane zostało zagrożenie odrzucenia wniosku potencjalnego beneficjenta ze względu na błędy formalne. Warto przypomnieć, iż jeden wnioskodawca może złożyć jedynie jeden wniosek w programie. Zabronione jest tzw. podwójne wnioskowanie, tj. składanie wniosku na zadanie realizowane w ramach innego programu NCK czy we współpracy z inną instytucją podległą ministerstwu.

Źródło: ogłoszenie konkursu NCKSzansa dla NiewidomychFajne Babki z Józefowa

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także