Felieton

Fundacja Świętego Józefa w służbie pomocy pokrzywdzonym.

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Duchowni, którzy dopuścili się nadużyć względem innych ludzi, nie mogą pozostać bezkarni. Jasnym jest, że należy wszcząć przeciwko nim odpowiednie postępowanie, a następnie nałożyć sprawiedliwą karę. Problem jest ważki nie tylko ze względu na poczucie sprawiedliwości społecznej, ale także na status sprawcy. Warto jednak spojrzeć również na drugą stronę – ofiary to często ludzie o dużej wrażliwości, którzy nie mieli szansy, aby się obronić. Zasługują na pełną pomoc, ponieważ krzywda, która została im zadana może powodować długotrwałe skutki. Fundacja Świętego Józefa zajmuje się pomocą pokrzywdzonym – zarówno psychiczną, jak i finansową.

Historia Fundacji

Inicjatywa powstała zaledwie trzy lata temu. Jej początki są związane z ujawnieniem wielu nadużyć wobec nieletnich przez duchownych rzymskokatolickich. Jest to także związane z filmami dokumentalnymi, poruszającymi tę materię – głównie autorstwa braci Sekielskich. Polski Episkopat natychmiast zareagował, powołując do życia Fundację Świętego Józefa.

źródło: fsj.org.pl

Kościół to instytucja, która ma prowadzić ludzi do zbawienia. Jeśli więc jakiś duchowny działa w odwrotnym kierunku, władze kościelne nie mogą pozostać bezczynne. Faktem jest, że niektórzy błądzą i wyrządzają innym potworną krzywdę. W trosce więc o najmłodszych dotkniętych zbrodniami, warto nieustannie pamiętać o tym, że mogą oni otrzymać odpowiednią pomoc i zadośćuczynienie.

źródło: fsj.org.pl

Z pomocy należy korzystać

W ramach programu grantowego można uzyskać finansowanie m.in.:

Dla Pokrzywdzonych:

  • Pomoc w pokryciu kosztów terapii na wniosek Pokrzywdzonego
  • Pomoc prawna na wniosek Pokrzywdzonego
  • Pomoc edukacyjna i stypendialna na wniosek Pokrzywdzonego
  • Pomoc w pokryciu kosztów terapii Osoby Pokrzywdzonej na wniosek podmiotu kościelnego
  • Pomoc w pokryciu kosztów terapii osób z najbliższego otoczenia, w szczególności członków rodziny na wniosek podmiotu kościelnego
  •    Pomoc prawna dla Osób Pokrzywdzonych na wniosek podmiotu kościelnego
  • Pomoc edukacyjna i stypendialna dla Osób Pokrzywdzonych na wniosek podmiotu kościelnego

Dla pracujących z pokrzywdzonymi:

  • Wsparcie psychologiczne osób pracujących z Pokrzywdzonymi
  • Stypendia na podnoszenie kwalifikacji

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także