Komunikaty

NOWEFIO – zniknęła ocena za pomysł.

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: niw.gov.pl

  • z Regulaminu NOWEFIO zniknęła ocena za pomysł
  • brak oceny za pomysł w dużej mierze dyskwalifikuje mniej doświadczone w pisaniu wniosków organizacje
  • ważne jest podjęcie rozważań nad ponownym wprowadzeniem tego rodzaju oceny, głownie w celu wyrównania szans 

Konsultacje Regulaminu konkursu NOWEFIO na rok 2021 dobiegają końca. Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej tak jak i inne organizacje przesłała swoje uwagi. Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjęła uchwałę pozytywnie oceniającą Regulamin. Do uchwały załączone zostały uwagi dot. Regulaminu, nie uważam jednak, aby omawianie ich wszystkich było konieczne.

Dużym zaskoczeniem był fakt usunięcia z Regulaminu oceny za pomysł. Ta fundamentalna moim zdaniem, zmiana przeszła praktycznie bez echa. Moja prośba ponownego dołączenia jej do uchwały RDPP została odrzucona przez Zespół przygotowujący tekst uchwały. 

Ocena za pomysł była innowacją wprowadzoną w 2018. W założeniu miała ona promować dobre projekty, a nie tylko te dobrze napisane. Miała być narzędziem wspierającym mniejsze organizacje, 

Które nie mają doświadczeń ani umiejętności związanych z pisaniem wniosków, a mające dobre pomysły na realizację projektów. Oczywiście sposób wdrażania oceny za pomysł budził kontrowersje. Sam byłem przeciwny ocenie literowej, opowiadając za oceną punktową włączaną do ogólnej puli punktów za projekt. Dyskusyjna była również waga oceny za pomysł. Ta ocena praktycznie decydowała o tym czy dana organizacja dostanie dotację czy jej nie dostanie. Każdy ekspert przyznający literową ocenę za pomysł zdawał sobie sprawę, że jego ocena zaważy decydująco czy dany wniosek dostanie dotację czy nie. Na barkach eksperta oceniającego wniosek spoczywała olbrzymia odpowiedzialność za losy organizacji, w mojej opinii za duża. Na to też zwracałem uwagę w czasie obrad Komitetu Sterująco-Monitorującego. 

Powyższe wątpliwości powinny służyć zmodyfikowaniu koncepcji oceny za pomysł, a nie jej likwidacji. Przy zaproponowanym obecnie powrocie do dawnego systemu punktowania grozi nam finansowanie perfekcyjnie napisanych projektów nie wnoszących niczego nowego. 

Mam nadzieję, że nowo powołana Rada NIW rozważy jeszcze raz zasadność przywrócenia oceny za pomysł. 

Przemysław Jaśkiewicz

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także