Bez kategorii

Nowa edycja programu „Opieki wytchnieniowej” na lata 2020-2021

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Jak dotąd o taką pomoc wnioskowały tylko gminy oraz powiaty. W edycji na lata 2020-21 o finansowanie mogą się także ubiegać organizacje pozarządowe. Łączny budżet wynosi 80 mln zł, natomiast dotację zaczynają się od 50. tys. zł.

Cele programu

Do głównych celów programu należy możliwe zapewnienie doraźnej, czasowej, pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program ma na celu również czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Kolejnym celem jest podniesienie kompetencji dotyczących zapewniania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Dla organizacji pozarządowych, mających statutowy zapis o działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ma to być podniesienie ich potencjału.

Finansowanie projektu

Projekt finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, mającego służyć wsparciu społecznemu, zawodowemu lub zdrowotnemu osób z niepełnosprawnościami.

„Fundusz Solidarnościowy to idea, która powstała w celu upodmiotowienia i przywrócenia godności osobom, które do tej pory przez dziesięciolecia były marginalizowane”

– mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik. Środki gromadzone w ramach Funduszu pochodzą z dwóch źródeł: daniny solidarnościowej, czyli 4% podatku pobieranego z nadwyżki dochodów powyżej 1 mln złotych za rok podatkowy oraz składki wydzielonej ze składki na Fundusz Pracy. Na realizację programu w roku 2020 przeznaczono 30 mln zł (80% kosztów realizacji), natomiast na rok kolejny przeznaczono 50 mln zł (100% kosztów realizacji).

Terminarz i informacje w pigułce

Uprawnione podmioty mogą zgłaszać oferty konkursowe do 30 września 2020 r. za pomocą platformy ePUAP bądź tradycyjnie, w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi 23 października 2020 r. Podstawowym kryterium jest uwzględnienie w ofercie minimum dwóch form usług opieki wytchnieniowej, tj. pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji lub dietetyki.

źródła:

Nowa składka ZUS i obowiązkowa danina solidarnościowa od 2019 roku

,

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami—edycja-2020-2021

,

https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Ponad 3 mln zł dla organizacji pozarządowych

Aktualności

Koło gospodyń wiejskich – w folklorze nie ma lipy