Grant

Sport dla wszystkich – upowszechnianie sportu w różnych środowiskach

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Sportu ogłaszają otwarty konkurs na realizację działań w ramach zadania „Sport dla wszystkich”. Zadanie dotyczy upowszechniania sportu w różnych grupach społecznych i środowiskowych i ma być realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Całkowita kwota jest analogiczna jak w latach poprzednich – 24 mln zł.

Sport a rozwój 

Nie od dziś wiadomo, że „sport to zdrowie”. Nie jest to jedynie czcze gadanie. Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na sylwetkę, jak również na zdrowie psychiczne i psychospołeczne ludzi. Już od pierwszych miesięcy życia, u dzieci mających większą możliwość rozwijania umiejętności motorycznych rozwój ogólny przebiega szybciej i skuteczniej. Takie dzieci są też sprawniejsze ruchowo i poznawczo w późniejszym życiu. Jakakolwiek aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na procesy poznawcze. Wyższe tętno przy wykonywaniu ćwiczeń prowadzi do większego dotlenienia komórek oraz do większego dopływu krwi do mózgu i kończyn. Podnosi się również poziom endorfin i noradrenaliny (mobilizującej mózg i ciało do działania), co wspomaga tworzenie się nowych połączeń synaptycznych w mózgu.

Zdrowotne zalety aktywności fizycznej

Aktywność fizyczna na późniejszych etapach życia obniża ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową, nadciśnienie, cukrzycę, miażdżycę, osteoporozę, udar oraz zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia otyłości. Nie ma ograniczeń wiekowych w podejmowaniu aktywności fizycznej. W pewnym wieku należy jednak pamiętać by się nie przeforsować i dopasować ćwiczeni zarówno do wieku, zdrowia jak i wydolności fizycznej.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie

Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe mające w swoim statucie zapis o działalności związanej z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej. Dobrze, aby organizacja działała na poziomie ogólnopolskim oraz dysponowała odpowiednimi do realizacji zadania strukturami organizacyjnymi. Wymagane jest 5% wkładu własnego, nie może on jednak pochodzić z innego dofinansowania przekazanego z Ministerstwa Sportu. Zadanie nie może mieć charakteru komercyjnego – nie chodzi tu o wzbogacenie się czy gromadzenie funduszy, a o rozwój kultury fizycznej w społeczeństwie.

Priorytety w ramach konkursu

Organizator wyróżnia kilka nadrzędnych priorytetów i celów konkursu. Dotyczą one wspierania inicjatyw sportowych oraz aktywizacji społeczności, promowania wartości sportu, tworzenia warunków sprzyjających edukacji fizycznej. W wyniku powyższych ma dojść do zwiększenia ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa, a w następstwie do zredukowania chorób cywilizacyjnych, tj. otyłości, nadwagi czy chorób wieńcowych. W ramach zadania oferenci mają organizować i wspierać wydarzenia o charakterze sportowym, prowadzić akcje promocyjne i edukacyjne na temat pozytywnych skutków uprawiania sportu, a także integrować społeczności, samorządy i organizacje przy realizacji wszelkich przedsięwzięć.

Składanie ofert 

Podmioty biorące udział w konkursie musza przygotowywać wnioski za pomocą elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków AMODIT. Wszelkie załączniki i inne wymagane dokumenty, takie jak zgody, upoważnienia, oświadczenia należy ręcznie podpisać, zapisać w formacie pdf i przesłać w formie skanu wraz z wnioskiem.

źródła:

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR0hWS-A0E-ZeNJcvWDDP3vt8N5I29bAWxY-SKygXtq-1FPoXdVyDK7AFrs

Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna dla każdego?

https://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=686:ruch-wspomaga-twoja-nauke&catid=24&Itemid=119

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także