Grant

Sport dla wszystkich – upowszechnianie sportu w różnych środowiskach

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Sportu ogłaszają otwarty konkurs na realizację działań w ramach zadania „Sport dla wszystkich”. Zadanie dotyczy upowszechniania sportu w różnych grupach społecznych i środowiskowych i ma być realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Całkowita kwota jest analogiczna jak w latach poprzednich – 24 mln zł.

Sport a rozwój 

Nie od dziś wiadomo, że „sport to zdrowie”. Nie jest to jedynie czcze gadanie. Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na sylwetkę, jak również na zdrowie psychiczne i psychospołeczne ludzi. Już od pierwszych miesięcy życia, u dzieci mających większą możliwość rozwijania umiejętności motorycznych rozwój ogólny przebiega szybciej i skuteczniej. Takie dzieci są też sprawniejsze ruchowo i poznawczo w późniejszym życiu. Jakakolwiek aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na procesy poznawcze. Wyższe tętno przy wykonywaniu ćwiczeń prowadzi do większego dotlenienia komórek oraz do większego dopływu krwi do mózgu i kończyn. Podnosi się również poziom endorfin i noradrenaliny (mobilizującej mózg i ciało do działania), co wspomaga tworzenie się nowych połączeń synaptycznych w mózgu.

Zdrowotne zalety aktywności fizycznej

Aktywność fizyczna na późniejszych etapach życia obniża ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową, nadciśnienie, cukrzycę, miażdżycę, osteoporozę, udar oraz zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia otyłości. Nie ma ograniczeń wiekowych w podejmowaniu aktywności fizycznej. W pewnym wieku należy jednak pamiętać by się nie przeforsować i dopasować ćwiczeni zarówno do wieku, zdrowia jak i wydolności fizycznej.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie

Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe mające w swoim statucie zapis o działalności związanej z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej. Dobrze, aby organizacja działała na poziomie ogólnopolskim oraz dysponowała odpowiednimi do realizacji zadania strukturami organizacyjnymi. Wymagane jest 5% wkładu własnego, nie może on jednak pochodzić z innego dofinansowania przekazanego z Ministerstwa Sportu. Zadanie nie może mieć charakteru komercyjnego – nie chodzi tu o wzbogacenie się czy gromadzenie funduszy, a o rozwój kultury fizycznej w społeczeństwie.

Priorytety w ramach konkursu

Organizator wyróżnia kilka nadrzędnych priorytetów i celów konkursu. Dotyczą one wspierania inicjatyw sportowych oraz aktywizacji społeczności, promowania wartości sportu, tworzenia warunków sprzyjających edukacji fizycznej. W wyniku powyższych ma dojść do zwiększenia ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa, a w następstwie do zredukowania chorób cywilizacyjnych, tj. otyłości, nadwagi czy chorób wieńcowych. W ramach zadania oferenci mają organizować i wspierać wydarzenia o charakterze sportowym, prowadzić akcje promocyjne i edukacyjne na temat pozytywnych skutków uprawiania sportu, a także integrować społeczności, samorządy i organizacje przy realizacji wszelkich przedsięwzięć.

Składanie ofert 

Podmioty biorące udział w konkursie musza przygotowywać wnioski za pomocą elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków AMODIT. Wszelkie załączniki i inne wymagane dokumenty, takie jak zgody, upoważnienia, oświadczenia należy ręcznie podpisać, zapisać w formacie pdf i przesłać w formie skanu wraz z wnioskiem.

źródła:

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR0hWS-A0E-ZeNJcvWDDP3vt8N5I29bAWxY-SKygXtq-1FPoXdVyDK7AFrs

Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna dla każdego?

https://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=686:ruch-wspomaga-twoja-nauke&catid=24&Itemid=119

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zbliża się II Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych

Aktualności

Młodzież też potrafi się organizować cz. I #poznajNGO

Subscribe to our newsletter