Grant

NID ogłasza konkurs na materiały dydaktyczne

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił konkurs na przygotowanie materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W konkursie mogą brać udział wszelkie osoby pełnoletnie znające obecne podstawy programowe oraz mające chęć podzielić się wiedzą na temat dziedzictwa kulturowego. Nagrodą w konkursie jest 5 tys. zł.

Dziedzictwo kulturowe to pojęcie niezwykle szerokie, odnosi się do rzeczy zarówno materialnych jak i niematerialnych. Niezaprzeczalnie, stanowi ogromnie ważny aspekt dzisiejszej cywilizacji. Decyduje on o tożsamości narodowej i lokalnej jednostki, a także o sile społeczeństwa obywatelskiego. Stanowi ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego i często jest podwaliną do nawiązywania porozumienia w konfliktach.  Istotne jest więc, aby już na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mówić o wadze tego pojęcia i uświadamiać czym ono jest.

Założenia konkursu

Celem konkursu jest zwiększenie efektywności przekazywania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego przy pomocy nowoczesnych metod edukacji. Dzięki dobrym praktykom wynikającym z edukacji w tym zakresie, młode pokolenie pozna wartość i znaczenie dziedzictwa kulturowego w ich życiu. Młodzież, poprzez poznanie podwalin, które wykreowały jej tożsamość i miały wpływ na rozwój, zyska świadomość siebie i swojej roli w społeczeństwie.

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Każdy z uczestników konkursu musi mieć ukończone 18 lat.

Prace konkursowe

Przedmiotem projektu jest więc opracowanie merytorycznych materiałów edukacyjnych na temat dziedzictwa kulturowego. Ponieważ pojęcie to jest niezwykle szerokie, uczestnicy mają dużą dowolność dobierania tematyki tworzonych materiałów. Ważne jednak by dotyczyły najbliższego środowiska kulturowego oraz specyfiki historycznej poszczególnych regionów.

Oprócz stworzenia materiałów w postaci fizycznej (przykładowo: plakatów, plansz do gier, puzzli, makiet), biorący udział w konkursie muszą opracować szczegółowy plan przeprowadzenia zajęć. Należy określić do jakiej grupy wiekowej skierowane są materiały, ile czasu zajmie przeprowadzenie zajęć przy ich użyciu, przedstawić scenariusz zajęć oraz opisać z jakich pomocy dydaktycznych należy skorzystać.

Prace można wysyłać do 16 listopada 2020 roku drogą mailową (na adres edu@nid.pl), natomiast wszelkie materiały w innej niż cyfrowa formie trzeba dostarczyć do siedziby Narodowego Instytutu Dziedzictwa (ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa)

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu znajdują się w Regulaminie (do znalezienia na stronie: edu.nid.pl

źródła:

http://edu.nid.pl/wydarzenia/konkurs-na-materialy-edukacyjne-dla-szkol

https://mfiles.pl/pl/index.php/Dziedzictwo_kulturowe

https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Ochrona_dziedzictwa_kulturowego/

https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Rycerzem być… to brzmi dumnie

Aktualności

Rusza nowa kampania „Ekonomia społeczna nie wyklucza”!