Komunikaty

Nabór do Komitetu Monitorującego Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komitecie Monitorującym Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 (zwanym dalej „KM Polska-Saksonia”).

Obszar wsparcia programu w Polsce obejmuje:  województwo dolnośląskie (powiaty: bolesławiecki, jaworski, karkonoski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski), województwo lubuskie (powiat żarski).

Nabór kierowany jest do organizacji pozarządowych działających w dwóch obszarach tematycznych, tj.: 

  • promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji,
  • edukacja.

Instytucje kandydujące powinny spełniać następujące warunki: 

  • wpisane do KRS lub Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej; 
  • posiadać siedzibę lub prowadzić udokumentowaną działalność na obszarze interwencji programu;
  • działające w reprezentowanym przez siebie obszarze przez minimum 5 lat;
  • posiadające doświadczenie we współpracy z partnerami międzynarodowymi. 

Kwestionariusz będacym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do 15:00 na adres: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Fundacja Pełna Życia niesie pomoc osobom niepełnosprawnym

Aktualności

Mieszkańcy poznali historię Kujaw