Grant

Z Fundacją PZU po lekcjach

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Fundacja PZU co roku ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z placówkami szkolnymi. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych wykraczających poza ofertę edukacyjną szkół.  Wysokość dofinansowania to max. 50 tys. złotych, wymagany jest wkład własny w wysokości min. 10 % wartości dotacji.

Tematyka projektów

W ramach konkursu realizowane są projekty mające wspierać inicjatywy wykraczające poza ofertę edukacyjną szkół. Dotyczy to wszelkich zajęć pozalekcyjnych stanowiących podwalinę rozwoju dzieci na polu akademickim i nie tylko. Przedsięwzięcia mają służyć pomocy w realizowaniu bądź odnajdywaniu pasji, rozbudzaniu w uczniach ciekawości świata, zachęcaniu ich do działalności społecznej, a także pomocy w rozwijaniu kreatywności i poszerzaniu perspektyw. 

źródło: YouTube.com

Warunki dofinansowania

O dotację starać się mogą fundacje, stowarzyszenia oraz uczniowskie kluby sportowe mające osobowość prawną podejmujące współpracę z placówką szkolną. Terenowe jednostki organizacji również mogą brać udział w konkursie, ale tylko pod warunkiem, gdy starają się o dotację w imieniu danej organizacji. Przykładowo, w wypadku, gdy organizacja nie posiada własnego konta bankowego. Podmioty, którym przyznana zostanie dotacja zmuszone są dostarczyć list intencyjny podpisany między wnioskodawcą a szkołą partnerską. Koniec przyjmowania wniosków wypada 16 października 2020. Wniosek wypełnia się w postaci elektronicznej na stronie Fundacji PZU.

Projekty muszą pokrywać się z rokiem szkolnym, tj. trwać od września do czerwca. Realizacja projektów ma nastąpić w miastach do 30 tys. mieszkańców oraz na terenach wiejskich. Inicjatywy wspierane przez konkurs skierowane są do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół zawodowych oraz policealnych.

Jak zrodził się pomysł na konkurs

Na terenach wiejskich dostęp do edukacji oraz aktywności pozalekcyjnych jest znacznie ograniczony w porównaniu z na obszarami miejskimi. Konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach” zrodził się z potrzeby wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych uczniów zamieszkujących niewielkie miasta i wsie. Ważne jest zapewnienie uczniom możliwości rozwoju swoich pasji oraz zachęcanie ich do podejmowania inicjatyw społecznych. Powyższe mają na celu zacieranie granic pomiędzy młodzieżą miejską i wiejską, a także niwelowanie problemów adaptacyjnych.  

źródła:

https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514343

,

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Fundacja DKMS w walce o ludzkie życie

Aktualności

Anioły mieszkają na Śląsku

Aktualności

#DowiedzSię czyli darmowe szkolenie z marketingu dla NGO