Grant

Jaki jest skład sądu polubownego?

icon
icon
1 minut
Udostępnij

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego strony mogą dowolnie określić w umowie liczbę sędziów sądu polubownego (arbitrów). Jeżeli brak jest takiego określenia powołuje się sąd polubowny w składzie trzech arbitrów1. Co do zasady, wskazany przepis statuuje zasadę, że liczbę sędziów sądu polubownego określają strony, a dopiero w drugiej kolejności, gdy strony nie określą liczby arbitrów, z mocy ustawy powołuje się sąd polubowny w składzie trzech arbitrów. Strony decydując się na określenie składu sądu mogą określić, że sprawa będzie rozpatrywana np. przez jednego arbitra, przez większą liczbę arbitrów, parzystą lub nieparzystą.

Liczba arbitrów zazwyczaj wpływa na koszt postępowania arbitrażowego. Im strony wyznaczą więcej arbitrów, tym regulaminy sądów polubownych zazwyczaj określają większą opłatę za postępowanie. Należy jednak pamiętać, że liczba arbitrów ma nieraz wpływ na jakość postępowania co ma szczególne znaczenie przy postępowaniach o wysokiej wartości przedmiotu sporu.

źródła:

  1. Art. 1169 KPC.

Tekst opublikowany we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

autor: Anna Jackowska

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także