Komunikaty

Konkurs na AMBASADORA MŁODEGO POKOLENIA RP przedłużony do 10 września!

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Ponieważ do organizatorów wpłynęły liczne wnioski z prośbą o wydłużenie terminu zgłoszeń, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek zdecydował przedłużyć termin konkursu do 10 września. Argumentowano, że w związku z trwającym sezonem wakacyjnym, warto wydłużyć czas na przesłanie formularza zgłoszeniowego.

źródło: gov.pl

Jaki jest cel konkursu?

Jest wielu młodych ludzi, którzy codziennie poświęcają się temu, aby innym żyło się lepiej. Większość z nich to cisi bohaterowie – nie usłyszy się o nich w TV lub nie przeczyta w gazecie. Mają oni jednak niebagatelny wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, rozwój organizacji i realną pomoc najbardziej potrzebującym. W związku z tym, celem konkursu jest uhonorowanie tych niewidocznych działaczy, którzy są nam wszystkim bardzo potrzebni.

Jak wziąć udział w konkursie?

Na stronie gov.pl czytamy: „Zgłoszenie do Konkursu przesyłać może każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2021 roku na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Zgłoszenia przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny„.

Przewidziane nagrody:

Nagrody są przewidziane w 9 kategoriach:

1. wzór godny naśladowania pod względem etyczno-moralnym i intelektualnym;

2. najaktywniejsza Młodzieżowa Rada Gminy/Młodzieżowa Rada Powiatu/Młodzieżowy Sejmik Województwa;

3. najbardziej przyjazny młodzieży samorząd lokalny w Polsce – gmina/powiat/województwo;

4. mecenas młodego pokolenia – osoba, która swoimi działaniami przyczynia się do wspierania postulatów ludzi młodych, działa aktywnie na rzecz młodzieżowego sektora – osoba fizyczna;

5. organizacja pozarządowa wspierająca działania młodych ludzi;

6. najprzyjaźniejsza firma wspierająca swoimi działaniami ludzi młodych;

7. najciekawsze wydarzenie wspierające rozwój polityki młodzieżowej w Polsce;

8. najaktywniejszy działacz młodzieżowy/wolontariusz – Lider Młodego Pokolenia;

9. najaktywniejsza i działająca na rzecz młodego pokolenia szkoła/uczelnia/środowisko naukowe.

Powodzenia!

źródła:

https://www.gov.pl/web/pozytek/przedluzamy-konkurs-na-ambasadora-mlodego-pokolenia-rp

fot. pixabay.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Za nami kolejne warszataty!