Felieton

Młodzież też potrafi się organizować cz. I #poznajNGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Popularnym odgałęzieniem organizacji pozarządowych w Polsce są te tworzone przez i dla szeroko pojętej młodzieży. Chodzi tu nie tylko o koła naukowe, czy organizacje harcerskie, ale również podmioty o szerszym polu działania. Najczęściej wybierają one kilka obszarów, w ramach których podejmują następnie działania. Są jednak otwarte na próbowanie nowych rzeczy i częste zmiany. Nic dziwnego, skoro tworzą je młodzi, energiczni, pełni zapału ludzie, którzy dążą do zdobycia jak największej ilości cennych doświadczeń. 

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych ma na celu integrację środowisk studenckich oraz pomoc w budowaniu między nimi więzi, jak również sieci kontaktów. Wszelkie działania Fundacji Kierowane są do ludzi młodych, zaangażowanych w funkcjonowanie sektora pozarządowego i mają za zadanie promowanie wartości patriotycznych, zaangażowania w życie społeczne oraz poznawania historii państwa. Do czołowych projektów Fundacji należą: Akademia Liderów RP, Klub Lidera RP, Kolegium Legislacji. Ponadto Fundacja zajmuje się działalnością wydawniczą i redakcyjną przy Magazynie Akademickim „Koncept”, jednym z największych pism studenckich w Polsce, wydawanym nieprzerwanie od 2012 roku. 

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest podmiotem, którego celem jest aktywizacja środowisk studencko-akademickich. Podmiot działa od lat 80. ubiegłego wieku, a jego początki określane są mianem studenckiej „Solidarności”. Obecną Przewodniczącą Zarządu Krajowego jest Patrycja Serafin. Działalność NZS skupia się na polepszeniu pozycji publicznej jaką zajmuje student, poprzez profesjonalizację funkcjonowania swoich oddziałów, a także czynny udział w bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych. Zrzeszenie udziela się w debacie publicznej Polski dążąc do „demokratyzacji, utrwalania i rozwijania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności publicznej”205. NZS działa w dbałości o prawa studenckie, wspiera rozwój naukowy i kulturalny studentów, a także szuka w swoich zastępach oso-by mające predyspozycje do bycia liderami, by następnie pielęgnować te cechy. Do najważniejszych programów NZS należą: Drogowskazy Kariery (program mający wspierać studentów na drodze zawodowej), Wampiriada (program objęty patronatem Ministerstwa Zdrowia, będący studencką akcją krwiodawstwa), Studencki Nobel (jedyny taki program stypendialny tworzony przez organizację studentów, w którym udział brać mogą najwybitniejsi studenci RP).

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także