Grant

Od zależności ku samodzielności – konkurs Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

Do 22 stycznia 2021 roku możliwe jest składanie wniosków w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącym aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Budżet w konkursie „Od zależności ku samodzielności” wynosi 3 mln zł. W poprzedniej edycji dofinansowanie otrzymało aż 46 beneficjentów. Dotacje z konkursu mają zostać przeznaczone na działania dążące do poprawy jakości życia osób chorych oraz ich rodzin.

Co musisz wiedzieć?

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, których projekty zostaną zatwierdzone, mogą liczyć na minimalne dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. Należy pamiętać, iż kwota z dotacji ma stanowić jedynie 80% środków przeznaczonych na realizację projektu – reszta kwoty ma pochodzić z wkładów własnych (w formie pieniężnej) podmiotu. Kwota może zostać wykorzystana do końca roku, tj. do 31 grudnia 2021r. W ramach dotacji można zakupić podstawowe materiały, narzędzia oraz sprzęt techniczny oraz wszystkiego co niezbędne do realizacji zadania, w tym koszty administracyjne (maksymalnie 15% kwoty dotacji). Beneficjenci konkursu rozpoczną realizację projektów 15 marca 2021r.

Moduły i realizacja zadań

Organizator konkursu określa 4 główne moduły w ramach, których beneficjenci mają realizować swoje projekty. Pierwszy z nich, Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi, dotyczyć ma przede wszystkim umożliwieniu określonym rodzinom korzystanie z przeróżnych form pomocy oraz usług mających ułatwić im normalne funkcjonowanie. Oprócz wdrażania metod wsparcia środowiskowego, w tym usług opiekuńczych, związanych z czasowym zastąpieniem rodzica w funkcjach opiekuńczych, możliwe będą działania edukacyjne. W ramach obszaru edukacji, możliwa będzie realizacja szkoleń oraz kursów, mających zwiększyć wiedzę rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi na temat schorzeń ich pociech oraz pokazywać jak radzić sobie z chorobą w codziennym życiu.

Kolejne dwa moduły powiązane są ze sobą tematycznie, gdyż dotyczą zwiększenia samodzielności osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Moduł „Samopomoc” związany jest z pomocą w pokonywaniu barier osób cierpiących na choroby psychiczne bądź też niepełnosprawnych intelektualnie. Tutaj ważne będą działania skierowane na tworzenie grup wsparcia, których celem będzie nie tylko motywacja osób chorych, ale również wymiana cennych doświadczeń i informacji przydatnych w samodzielnym życiu.  W ramach modułu „Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia” ważniejsze będą działania stricte edukacyjne, czyli szkolenia i warsztaty ze specjalistami – psychologami, doradcami zawodowymi, coachami.

Ostatni moduł „Integracja i innowacyjność” wychodzi trochę poza określone we wcześniejszych modułach ramy, gdyż ma skupiać się na zwiększaniu społecznej świadomości na tematy związane z chorobami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Celem tego jest zmniejszenie stygmatyzacji osób chorych, poprzez budzenie akceptacji i zrozumienia w społeczeństwie. Docelowo ma to wpłynąć na rozwinięcie nowych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Źródło:

Ogłoszenie konkursu ze strony gov.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Z czego powinien składać się statut w stowarzyszeniu?

Aktualności

Dzień otwarty na Collegium Intermarium

Aktualności

Zabawa to poważna sprawa – konkurs grantowy IKEA