Komunikaty

Młody Dolny Śląsk działa w regionie

icon
icon
5 minut
Udostępnij

W Polsce panuje przekonanie, że – szeroko rozumiana – młodzież niczym się nie interesuje. Niemniej, praktyka pokazuje, że to odgórne założenie jest błędne. Przykładem regionu, gdzie organizacje rządowe działają prężnie jest Dolny Śląsk. Jednym z podmiotów, które wieloaspektowo angażują się w życie publiczne województwa dolnośląskiego jest stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk. Sprawę regionalnej aktywności dla portalu aktywiusz.pl opisuje Tomasz Bojanowski.

„Polski rynek” organizacji pozarządowym w ostatnich latach prężnie się rozwija. Niemniej nasz problem stanowi aktywizacja młodzieży jako taka. Socjologowie i psycholodzy zajmujący się zagadnieniem rozwoju młodzieży wskazują na coraz większe trudności w aktywizacji młodzieży. W związku z tym niezbędne są działania na szczeblu centralnym, które pomagają odwrócić ten trend. Jednak równocześnie należy podjąć kroki w tym zakresie na szczeblu lokalnym, które zachęcą młodzież do podjęcia aktywności i znalezienia zainteresowań oraz pasji. Jednocześnie ostatnimi czasy działalność organizacji samorządowych stała się modna, co powinno odwrócić opisane przeze mnie wcześniej tendencje. Mimo wszystko młodzież powoli zaczyna się tymi sprawami interesować. Powody są różne, ale istotny jest sam fakt zaangażowania się w NGO, ponieważ ma on pozytywny wpływ na ich życiowe doświadczenie, podejście do życia – czyli osobowość. Pewną niszę w omawianej materii wypełnia stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk. Jest to młodzieżowa organizacja skupiająca młodych ludzi związanych z Dolnym Śląskiem. Co interesujące, jednym z celów stowarzyszenia jest stworzenie przestrzeni dla młodych osób tak, aby mogli zdobywać nowe umiejętności i doświadczenie.

Co istotne, starają się aktywnie oddziaływać na rzeczywistość w celu jej zmiany. W związku z tym stowarzyszenie podejmuje różnorodne przedsięwzięcia na wielu polach w celu aktywizacji młodzieży. Poprzez swoje działania Młody Dolny Śląsk chce budować świadomą kadrę, która pozwoli mu na realizację coraz bardziej zaawansowanych projektów w przyszłości.

„MDŚ to idealne miejsce do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. W stowarzyszeniu oprócz wielu szkoleń i realizacji projektów, odbywamy liczne spotkania z autorytetami z przeróżnych dziedzin. Dzięki nim dowiadujemy się m.in. jak wygląda ich praca, z jakimi problemami się borykają, a także poznajemy ich opinie i poglądy” – komentuje dla aktywiusz.pl członek stowarzyszenia Maciej Perlak

Wspomniane wyżej cele nie są jedynymi, które realizuje Młody Dolny Śląsk. Poza aktywizacją młodzieży MDŚ efektywnie działa w innych aspektach. Tutaj należy wskazać m.in. organizacje szkoleń i warsztatów, w celu nabycia umiejętności praktycznych i miękkich, które następnie mogą okazać się przydatne na rynku pracy. Ideą, która przyświeca stowarzyszeniu jest także tworzenie warunków do samorozwoju oraz kształcenie przyszłych elit w rozmaitych dziedzinach życia społecznego. Wskazana koncepcja jest nader ambitna,  ale w interesie naszej państwowości leży jej realizacja. Przez lata III RP organizacje pozarządowe były bierne w tym zakresie, tylko nieliczne podmioty próbowały działać w tym zakresie. Teraz przyszedł czas, aby nawet na szczeblu lokalnym kształtować nowe elity.

Młody Dolny Śląsk wyszukuje i następnie szkoli przyszłe elity poprzez realizację lokalnych i regionalnych projektów. Można tu wymienić m.in. „Akademię Nowego Marketingu”, „Healthy selfie”, Be-z domu” czy „Pan z Wrocławia? Bo ja też ze Lwowa”. Jednak największym i najpopularniejszym projektem stowarzyszenia jest  kampania „Odłącz się”. Jej celem było uświadomienie ludzi, szczególnie tych młodych, jakie skutki niesie za sobą uzależnienie od telefonów komórkowych. Projekt okazał się strzałem w dziesiątkę. Pierwsza edycja projektu objęła swoim zasięgiem Wrocław, a druga ma zawitać do innych miast województwa dolnośląskiego.

„Projekt Odłącz się jest czymś więcej niż tylko zwykła kampanią informacyjną. Stał się niejako misja zespołu go tworzącego, aby naprawdę zadbać o relację międzyludzkie. Z dnia na dzień uświadamiamy sobie jak ważny społecznie problem poruszamy. Ile jeszcze pracy przed nami do wykonania, aby pomóc ludziom, zwłaszcza tym najmłodszym traktować telefon jako narzędzie do pracy, nauki czy komunikacji. Przy okazji uczymy się wielu umiejętności, przydatnych już w życiu zawodowym. Pisanie czy rozliczanie wniosków nie jest dla nas problemem. Koordynacja zespołem, podział pracy, umiejętność pracy w zespole, stały się naszym chlebem powszednim. Kontakt z mediami, samorządami czy szeroko pojęty marketing jest czymś naturalnym dla osób tworzących projekt Odłącz się. Ten projekt jest kwintesencją  MDŚu, to znaczy robiąc projekty przydatne dla społeczeństwa, przy okazji nabywamy doświadczenie, wiedzę i umiejętności, których nigdzie indziej nie moglibyśmy zdobyć” – dodaje Dawid Wrzesiński, wiceprezes stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk, koordynator projektu „Odłącz się”.

Reasumując, przez 5 lat Młody Dolny Śląsk zrealizował ponad 50 projektów i kampanii społecznych ukierunkowanych na podnoszenie świadomości społeczeństwa. Kadra nabrała doświadczenia i ciągle jest zasilana nowymi członkami, którzy stawiają sobie coraz większe wyzwania. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z innymi podmiotami i chce w duchu działań pro-obywatelskich oraz chce budować wspólną przestrzeń, która ułatwi organizacjom pozarządowym wymianę myśli i poglądów.

W aktualnych realiach społeczno-politycznych działalność młodych ludzi w takich organizacjach jak Młody Dolny Śląsk pozwala na nowo uwierzyć w polską młodzież. Ważne jest, aby takie organizacje były dostrzegane i wspierane przez osoby, które odgrywają główne role w życiu publicznym, ponieważ to może przyczynić się do promocji wzorców, z których będą czerpać następne pokolenia polskiej młodzieży. MDŚ to tylko jedna z organizacji, która wzięła sprawy w swoje ręce i chce zmieniać zastaną rzeczywistość, a nie dostosowywać się do niej.

Tomasz Bojanowski

Źródła:

fot.facebook/mlodydolnyslask

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także