Felieton

Marszałek Sienicki patronem działalności pozarządowej

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Ważną rolą w społeczeństwie odgrywać powinny organizacje niosące wiedzę i uświadomienie dla ludzi – tzw. think tanki. Do celów działalności think tanków należą zazwyczaj badania i poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych, konsulting oraz udział w debacie publicznej. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia na oznaczenie grupy osób lub instytucji. Dziś przedstawię działalność jednego z nich, Instytutu im. Mikołaja Sienickiego. Więcej na ten temat w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Instytut im. Mikołaja Sienickiego jest niezależnym, pozarządowym, analityczno-regulacyjnym think-tankiem zajmującym się w szczególności analizą rozwiązań prawnych, ekonomicznych oraz społecznych, zarówno obecnie obowiązujących, jak i projektowanych, z punktu widzenia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju kraju i sprzyjania przedsiębiorczości, a także wzmacniania ładu instytucjonalnego oraz urzeczywistniania idei dobra wspólnego.

Szczególnie ważna dla Instytutu jest postać Mikołaja Sienickiego herbu Bończa (ur. ok. 1520, zm. 1581). Była to jedna z głównych postaci życia sejmowego tego okresu. Przedstawiciel i czołowy przywódca antymagnackiego reformatorskiego ruchu średniej szlachty (tzw. ruchu albo obozu egzekucyjnego). Zwalczał rozdawnictwo dóbr królewskich i dzierżawienie tych dóbr. Bronił przepisów o niepołączalności urzędów oraz zaprowadzenia porządku w urzędzie starosty, który miał stać się prawdziwym obrońcą prawa w terenie. Pod koniec swego życia związał się z obozem braci polskich, przyczynił się do zwołania i uchwalenia konfederacji warszawskiej. Twórca podstaw polskiej terminologii prawnej i politycznej. Mimo swej pozycji w państwie nigdy nie wykorzystał jej do pomnożenia majątku ani do zdobycia urzędów. W czasach, gdy majątek i tytuły były głównym celem wielu spośród szlachty, jedynym urzędem, jaki miał, było podkomorstwo chełmskie. Ideały które przyświecały Mikołajowi Siennickiemu, w bardzo widoczny sposób są ukazywane przez Instytut co budzi uznanie i podziw z mojej strony.

Obecnie Instytut organizuje konkurs na raport roku pandemii poświęcony tematowi: ,,Wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwo i gospodarkę oraz praktyczne i teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju”. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 5.000 zł. Druga najlepsza praca zostanie nagrodzona w formie pieniężnej – 3.000 zł. Termin nadsyłania prac mija już 30 listopada br. Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu oraz regulaminie konkursu. Z swojej strony chciałbym zachęcić do udziału w nim, gdyż tematyka jest jak najbardziej na czasie i interesująca dla wielu osób, więc jest to okazja co odniesienia małego sukcesu w środowisku akademickim. Oczywiście nagroda za sporządzony raport jest również kusząca i warta podjęcia wyzwania, co jak mam nadzieje podejmie wiele osób.

Ciekawym projektem realizowanym przez Instytut jest cykl nagrań pt. #PopołudniaZEkspertami. Krótkie, kilkuminutowe filmy z wypowiedziami ekspertów na tematy związane z m.in. infrastrukturą krytyczną czy porównaniem idei solidaryzmu społecznego i myśli libertariańskiej popularyzują naukę w sposób ciekawy. Filmy odtwarzać można na portalach Facebook oraz YouTube.

Instytut im. Mikołaja Sienickiego pochwalić się może także bogatą działalnością analityczną doświadczonych ekspertów. Na stronie internetowej Fundacji znaleźć można między raporty poświęcone takim tematom jak m.in.: rynek sztuki, podatek cukrowy, podatek obrotowy czy podwójne standardy żywności na rynku wspólnotowym. Warte uwagi są także krótsze publikacje dotykające różnych dziedzin życia społeczno-politycznego ze szczególnym uwzględnieniem zasady solidaryzmu społecznego i gospodarki społecznie wrażliwej.

Łukasz Musiatowicz

fot. Instytut Sienickiego/youtube

Źródło:

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Przedłużono termin składania sprawozdań finansowych

Aktualności

Zainspiruj się z Fundacją ING Dzieciom

Aktualności

NGO w służbie wartości: Bóg, rodzina, edukacja