Grant

Stowarzyszenie MOST pomaga w aktywizacji zawodowej

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Jedną z gałęzi działalności katowickiego Stowarzyszenie MOST, jest współtworzenie wraz z Lokalną Grupą Działania Wspólny Rozwój i Fundacją Profesjologia Aktywizacji, projektu „Samodzielni!”. Jest dofinansowany w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój i potrwa aż do 2023 roku. Całe przedsięwzięcie ma na celu szeroko pojętą aktywizację zawodową osób zamieszkałych tereny województwa śląskiego.

 W projekcie „Samodzielni!” szczególny nacisk kładzie się na rozwój przedsiębiorczości, a zatem potencjalni beneficjenci projektu uzyskają pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia może wynieść nawet do 39 tysięcy złotych. Samo założenie tego rodzaju działalności to jednak nie wszystko. Zadaniem podjętym przez organizatorów projektu jest udzielanie mentorskiego wsparcia nie tylko na początku nowej ścieżki zawodowej, lecz również pomoc w jej utrzymaniu. Bowiem minimalnym progiem utrzymania działalności jest okres 12 miesięcy. Jeżeli z jakichś przyczyn, beneficjent nie podoła przez ten czas utrzymać swojej działalności, może spodziewać się dodatkowych kontroli.

Zanim jednak ktokolwiek pomyśli o biznesplanie, organizatorzy podali dokładne wytyczne, co do osób mogących wziąć udział w programie. Na stronie projektu podano aż 13 wymogów, które muszą być spełnione jednocześnie, są to:

 1. bierność zawodowa lub bezrobocie niezarejestrowane w urzędzie pracy;
 2. przedział wiekowy 18-29;
 3. brak podjęcia nauki;
 4. brak aktualnego udziału w szkoleniach (do 4 tygodni po zakończeniu szkolenia);
 5. zamieszkanie na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego;
 6. utrata zatrudnienia po 1 marca 2020 z powodu COVID-19;
 7. niebycie osobą, która niedawno opuściła pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
 8. niebycie absolwentem specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu ośrodków) oraz niebycie osobą, która opuściła młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
 9. niebycie matką przebywającą w domu samotnej matki;
 10. niebycie osobą, która opuściła zakład karny bądź areszt śledczy lub która opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu);
 11. niebycie osobą, która zakończyła naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);
 12. niebycie osobą, która opuściła zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 13. niebycie imigrantem, reemigrantem oraz osobą odchodzącą z rolnictwa.

Obecna rekrutacja potrwa do 26 października 2021 roku. Aby wziąć w niej udział, osoby które spełniają powyższe warunki muszą zapoznać się z regulaminem projektu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Następnie, należy zwrócić się z prośbą do ZUSu o wydanie zaświadczenia, iż nie jest się objętym składką.

Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zbliża się Poznański Kongres Gospodarczy