Komunikaty

Kujawsko-Pomorskie działa. Inicjatywy i kreatywność

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Organizacje pozarządowe to dziś liczne fundacje, stowarzyszenia oraz inne inicjatywy obywatelskie. Jak działają one w województwie Kujawsko-Pomorskim? Jak podaje Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, obecnie w województwie Kujawsko-Pomorskim działa aż 1395 różnych organizacji. W bazie, która podaje tę liczbę możemy znaleźć organizacje od Ochotniczych Straży Pożarnych do Towarzystwa Krzewienia Kultury (czyli organizacje ogólnopolskie) i organizacje lokalne – od Stowarzyszenia Przyjaciół Macikowa do Aeroklubu Bydgoskiego. Dla portalu aktywiusz.pl pisze Jakub Kamiński.  

Możemy tutaj dostrzec w jaki sposób aktywizuje się i zrzesza społeczeństwo obywatelskie. Gdy mieszkańcy chcą zmienić coś w swoim otoczeniu to najczęściej najlepszym rozwiązaniem jest założenie stowarzyszenia, dzięki temu posiądą większą rozpoznawalność, możliwości „przebicia się” i okazję do zdobycia środków zewnętrznych, które będą mogli wykorzystać na cele rozwoju swojej małej ojczyzny. Jak wygląda zaangażowanie młodzieży w sprawy lokalnej społeczności? Jest ono ogromne, ale mało znane. Wiele organizacji bez młodzieży nie miałoby prawa istnieć. To właśnie młodzi ludzie bardzo często inicjują zmiany i zbierają w okół siebie grono chcących działać ludzi. Dzięki wsparciu doświadczonych „wyjadaczy” działań społecznych są w stanie wiele zmienić.

Aby lepiej zobrazować to o czym piszę, posłużę się przykładami, również z własnego doświadczenia. W moim mieście od niedawna działa Stowarzyszenie Młodzieżowe Golub-Dobrzyń. Dzięki współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną zaplanowano i złożono wniosek o środki zewnętrzne na promocje lokalnej historii i kultury w nowoczesny sposób, a mianowicie za pomocą trasy kodów QR. Członkowie Stowarzyszenia promują historię również dzięki materiałom filmowym. W tym roku nagrali oni, wspólnie z Biblioteką Publiczną, kilka filmów dotyczących zabytków i miejsc pamięci powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Młodzi interesują się historią i chcą ją przybliżać. Aby jak najlepiej ukazać historię zawiązują się grupy rekonstrukcji historycznych. Jedną z takich organizacji w województwie kujawsko-pomorskim jest Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „REX”. Członkowie Stowarzyszenia przybliżają historię nie tylko za pomocą ubioru i wyposażenia, ale również dzięki zwiedzaniu historycznego systemu fortów Twierdzy Toruń.

Stowarzyszenia i fundacje pomagają rozwijać różne pasję. Jedną z takich organizacji jest Aeroklub Bydgoski, w którym możemy uczyć się latać, skakać ze spadochronem, brać udział w piknikach rodzinnych, czy korzystać z usługi fotografii lotniczej. Rozwijać pasję i zainteresowania można również w organizacjach związanych ze sportem, np. Akademii Piłkarskiej GOL Chełmża. Pasjonaci piłki nożnej bez problemu mogą tam znaleźć miejsce dla siebie i swoich dzieci.

W województwie działają również organizacje wspierające m.in. przedsiębiorców. Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes organizuję warsztaty, konkursy, zawody sportowe i świadczenie poradnictwa zawodowego, a wszystko po to, aby promować przedsiębiorczość. ProBiznes skupia się również na integracji środowisk biznesu i tworzeniu przestrzeni pozwalającej na wymianę doświadczeń i pomysłów. Stowarzyszenie ProBiznes współpracuje z innymi organizacjami. Przykładem tej współpracy jest współudział przy tworzeniu publikacji „Czerwony Włocławek – barwna opowieść o przedsiębiorczym mieście”. Publikacja ta została stworzona wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka. Zadanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenie Lornetka organizuje wiele ciekawych wydarzeń. Są to np. biegi przełajowe Florian Extreme, tańce Latino i różne wykłady, także dla seniorów. Lornetka promuję również lokalną tradycje. 27 września odbędzie się I Festiwal Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka. Festiwal honorowym patronatem objęła Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Wyjątkowe i gospodarne kobiety często działają w różnych Kołach Gospodyń Wiejskich. Jednym z nich jest KGW „Fajne Babki z Józefowa”. Koło realizuję projekty takie jak: Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w teatrze, Inicjuj z FIO na start, I Ty możesz spotkać Świętego Mikołaja, Tradycja Łączenia Pokoleń. Prężnie działającym KGW jest także Koło Gospodyń Wiejskich Różanka Kaniewo. Ostatnio zorganizowało ono wyjątkową okazję do poznania słowiańskich tradycji, obrzędów i zwyczajów podczas Nocy Kupały. Bardzo prężnie działa również Koło Nowoczesnych Gospodyń Dziewanna. KNG angażuję się i włącza we wszelakie działania lokalne. U Pań z Dziewanny możemy zasmakować też swojskich wyrobów takich jak dżemy. 

NGO’sy to często miejsce działania wolontariuszy. Angażują się oni w pomoc mieszkańcom m.in. za pomocą zbiórek, kiermaszy, organizacji warsztatów i korepetycji. Ciekawie działającą organizacją w Toruniu jest Fundacja Archipelag Inicjatyw. Fundacja jest organizatorem Kamienicy Inicjatyw. Jak możemy przeczytać na stronie Kamienicy „to miejsce, które tętni życiem dzięki rodzinom, dzieciom, młodzieży, seniorom i wielu kreatywnym inicjatywom!” Fundacja prowadzi m.in. społeczne korepetycje, opiekę nad dziećmi, klub gier planszowych, warsztaty artystyczne i wiele innych działań. W Kamienicy Inicjatyw możemy dostrzec elementy łączenia pokoleń, współpracy młodych ze starszymi. Podsumowując, myślę, że możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że NGO’sy w społeczeństwie lokalnym są bardzo potrzebne i pomocne. Ogrom inicjatyw jakie kreują są nie do zastąpienia a zaangażowanie ich członków jest w stanie zmienić obraz swoich małych ojczyzn.

Jakub Kamiński

Źródła:

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Grupa-Rekonstrukcji-HistorycznejREX-109180477473350

Home

http://aeroklubbydgoski.pl/

Misja i Program Szkolenia

https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszenielornetka/

https://www.fajnebabkizjozefowa.pl/

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/KGW-R%C3%B3%C5%BCanka-Kaniewo-gm-Boniewo-405546643587050/

https://www.facebook.com/KoloNowoczesnychGospodyn/

fot. pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Już jutro startuje III Forum Wolontariatu