Komunikaty

Kujawsko-Pomorskie działa. Inicjatywy i kreatywność

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Organizacje pozarządowe to dziś liczne fundacje, stowarzyszenia oraz inne inicjatywy obywatelskie. Jak działają one w województwie Kujawsko-Pomorskim? Jak podaje Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, obecnie w województwie Kujawsko-Pomorskim działa aż 1395 różnych organizacji. W bazie, która podaje tę liczbę możemy znaleźć organizacje od Ochotniczych Straży Pożarnych do Towarzystwa Krzewienia Kultury (czyli organizacje ogólnopolskie) i organizacje lokalne – od Stowarzyszenia Przyjaciół Macikowa do Aeroklubu Bydgoskiego. Dla portalu aktywiusz.pl pisze Jakub Kamiński.  

Możemy tutaj dostrzec w jaki sposób aktywizuje się i zrzesza społeczeństwo obywatelskie. Gdy mieszkańcy chcą zmienić coś w swoim otoczeniu to najczęściej najlepszym rozwiązaniem jest założenie stowarzyszenia, dzięki temu posiądą większą rozpoznawalność, możliwości „przebicia się” i okazję do zdobycia środków zewnętrznych, które będą mogli wykorzystać na cele rozwoju swojej małej ojczyzny. Jak wygląda zaangażowanie młodzieży w sprawy lokalnej społeczności? Jest ono ogromne, ale mało znane. Wiele organizacji bez młodzieży nie miałoby prawa istnieć. To właśnie młodzi ludzie bardzo często inicjują zmiany i zbierają w okół siebie grono chcących działać ludzi. Dzięki wsparciu doświadczonych „wyjadaczy” działań społecznych są w stanie wiele zmienić.

Aby lepiej zobrazować to o czym piszę, posłużę się przykładami, również z własnego doświadczenia. W moim mieście od niedawna działa Stowarzyszenie Młodzieżowe Golub-Dobrzyń. Dzięki współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną zaplanowano i złożono wniosek o środki zewnętrzne na promocje lokalnej historii i kultury w nowoczesny sposób, a mianowicie za pomocą trasy kodów QR. Członkowie Stowarzyszenia promują historię również dzięki materiałom filmowym. W tym roku nagrali oni, wspólnie z Biblioteką Publiczną, kilka filmów dotyczących zabytków i miejsc pamięci powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Młodzi interesują się historią i chcą ją przybliżać. Aby jak najlepiej ukazać historię zawiązują się grupy rekonstrukcji historycznych. Jedną z takich organizacji w województwie kujawsko-pomorskim jest Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „REX”. Członkowie Stowarzyszenia przybliżają historię nie tylko za pomocą ubioru i wyposażenia, ale również dzięki zwiedzaniu historycznego systemu fortów Twierdzy Toruń.

Stowarzyszenia i fundacje pomagają rozwijać różne pasję. Jedną z takich organizacji jest Aeroklub Bydgoski, w którym możemy uczyć się latać, skakać ze spadochronem, brać udział w piknikach rodzinnych, czy korzystać z usługi fotografii lotniczej. Rozwijać pasję i zainteresowania można również w organizacjach związanych ze sportem, np. Akademii Piłkarskiej GOL Chełmża. Pasjonaci piłki nożnej bez problemu mogą tam znaleźć miejsce dla siebie i swoich dzieci.

W województwie działają również organizacje wspierające m.in. przedsiębiorców. Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes organizuję warsztaty, konkursy, zawody sportowe i świadczenie poradnictwa zawodowego, a wszystko po to, aby promować przedsiębiorczość. ProBiznes skupia się również na integracji środowisk biznesu i tworzeniu przestrzeni pozwalającej na wymianę doświadczeń i pomysłów. Stowarzyszenie ProBiznes współpracuje z innymi organizacjami. Przykładem tej współpracy jest współudział przy tworzeniu publikacji „Czerwony Włocławek – barwna opowieść o przedsiębiorczym mieście”. Publikacja ta została stworzona wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka. Zadanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenie Lornetka organizuje wiele ciekawych wydarzeń. Są to np. biegi przełajowe Florian Extreme, tańce Latino i różne wykłady, także dla seniorów. Lornetka promuję również lokalną tradycje. 27 września odbędzie się I Festiwal Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka. Festiwal honorowym patronatem objęła Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Wyjątkowe i gospodarne kobiety często działają w różnych Kołach Gospodyń Wiejskich. Jednym z nich jest KGW „Fajne Babki z Józefowa”. Koło realizuję projekty takie jak: Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w teatrze, Inicjuj z FIO na start, I Ty możesz spotkać Świętego Mikołaja, Tradycja Łączenia Pokoleń. Prężnie działającym KGW jest także Koło Gospodyń Wiejskich Różanka Kaniewo. Ostatnio zorganizowało ono wyjątkową okazję do poznania słowiańskich tradycji, obrzędów i zwyczajów podczas Nocy Kupały. Bardzo prężnie działa również Koło Nowoczesnych Gospodyń Dziewanna. KNG angażuję się i włącza we wszelakie działania lokalne. U Pań z Dziewanny możemy zasmakować też swojskich wyrobów takich jak dżemy. 

NGO’sy to często miejsce działania wolontariuszy. Angażują się oni w pomoc mieszkańcom m.in. za pomocą zbiórek, kiermaszy, organizacji warsztatów i korepetycji. Ciekawie działającą organizacją w Toruniu jest Fundacja Archipelag Inicjatyw. Fundacja jest organizatorem Kamienicy Inicjatyw. Jak możemy przeczytać na stronie Kamienicy „to miejsce, które tętni życiem dzięki rodzinom, dzieciom, młodzieży, seniorom i wielu kreatywnym inicjatywom!” Fundacja prowadzi m.in. społeczne korepetycje, opiekę nad dziećmi, klub gier planszowych, warsztaty artystyczne i wiele innych działań. W Kamienicy Inicjatyw możemy dostrzec elementy łączenia pokoleń, współpracy młodych ze starszymi. Podsumowując, myślę, że możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że NGO’sy w społeczeństwie lokalnym są bardzo potrzebne i pomocne. Ogrom inicjatyw jakie kreują są nie do zastąpienia a zaangażowanie ich członków jest w stanie zmienić obraz swoich małych ojczyzn.

Jakub Kamiński

Źródła:

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Grupa-Rekonstrukcji-HistorycznejREX-109180477473350

Home

http://aeroklubbydgoski.pl/

Misja i Program Szkolenia

https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszenielornetka/

https://www.fajnebabkizjozefowa.pl/

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/KGW-R%C3%B3%C5%BCanka-Kaniewo-gm-Boniewo-405546643587050/

https://www.facebook.com/KoloNowoczesnychGospodyn/

fot. pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Bytomscy Wodniacy

Aktualności

Reaktywacja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Aktualności

Polacy wracają do Ojczyzny. Jak im pomagać?

Subscribe to our newsletter