Felieton

Kształtowanie świadomości duchowej i intelektualnej, czyli NGO na miarę studenta

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

Wielu młodych ludzi poszukuje swojej tożsamości, zastanawiając się, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Jest to pytanie niebagatelne, ponieważ od niego zależy całe przyszłe życie. A czy Ty już je sobie zadałeś?  

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie  to organizacja pozarządowa, która zrzesza studentów i innych młodych ludzi, wyznających wartości wynikające z Biblii. Jej cechą charakterystyczną jest to, że powstała z inicjatywy studentów – dla studentów. Przez lata prowadziła ożywione kontakty z przedstawicielami zagranicznych organizacji o podobnym profilu, rozwijając działalność i kontakty.  

Dlaczego młodzi ludzie potrzebują integracji w ramach społeczności, z którą się utożsamiają?  

Każdy człowiek poszukuje definicji swojego „ja”, dlatego ważne jest, aby kształtować swoją osobowość i wiedzieć, skąd pochodzi wszelka filozofia, a także co reprezentuje. Przyjęcie pewnych założeń na temat człowieka, jego natury i świata, stanowi podstawę dla wyborów życiowych i tworzy hierarchię wartości, dzięki czemu łatwiej stwierdzić, co jest dla nas priorytetem, a co nie.  

Organizacja proponuje  m.in.: 

1. wyjazdy integracyjne 

2. kursy dla liderów 

3. konferencje i wykłady  

4. obozy zimowe i letnie 

5. warsztaty artystyczne 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie ma walor nie tylko ze względu na propagowane wartości, ale także dzięki świadomemu poznawaniu swoich korzeni – a mówienie o historii Europy bez kontekstu owej religii, nie jest możliwe. Bowiem to właśnie chrześcijaństwo było założycielem pierwszych uniwersytetów średniowiecznych, rozwinęło takie instytucje prawne, jak notariat, finansowało szeroko pojętą sztukę i dało podwaliny pod budowę nowych państwowości.  

Należy więc stwierdzić, że  zaangażowanie w organizacje pozarządowe o profilu chrześcijańskim jest opłacalne na wielu płaszczyznach, ponieważ szerokie spektrum ich działalności procentuje nie tylko na poziomie duchowym, ale i intelektualnym, gdyż te – nieodłącznie idą ze sobą w parze.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Co słychać na Podlasiu? Akademię Edukacji

Aktualności

Św. Brat Albert na pomoc potrzebującym

Aktualności

Białystok Wersalem Północy, czyli Sztuka Dawna na Podlasiu

Subscribe to our newsletter