Felieton

Kształtowanie świadomości duchowej i intelektualnej, czyli NGO na miarę studenta

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

Wielu młodych ludzi poszukuje swojej tożsamości, zastanawiając się, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Jest to pytanie niebagatelne, ponieważ od niego zależy całe przyszłe życie. A czy Ty już je sobie zadałeś?  

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie  to organizacja pozarządowa, która zrzesza studentów i innych młodych ludzi, wyznających wartości wynikające z Biblii. Jej cechą charakterystyczną jest to, że powstała z inicjatywy studentów – dla studentów. Przez lata prowadziła ożywione kontakty z przedstawicielami zagranicznych organizacji o podobnym profilu, rozwijając działalność i kontakty.  

Dlaczego młodzi ludzie potrzebują integracji w ramach społeczności, z którą się utożsamiają?  

Każdy człowiek poszukuje definicji swojego „ja”, dlatego ważne jest, aby kształtować swoją osobowość i wiedzieć, skąd pochodzi wszelka filozofia, a także co reprezentuje. Przyjęcie pewnych założeń na temat człowieka, jego natury i świata, stanowi podstawę dla wyborów życiowych i tworzy hierarchię wartości, dzięki czemu łatwiej stwierdzić, co jest dla nas priorytetem, a co nie.  

Organizacja proponuje  m.in.: 

1. wyjazdy integracyjne 

2. kursy dla liderów 

3. konferencje i wykłady  

4. obozy zimowe i letnie 

5. warsztaty artystyczne 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie ma walor nie tylko ze względu na propagowane wartości, ale także dzięki świadomemu poznawaniu swoich korzeni – a mówienie o historii Europy bez kontekstu owej religii, nie jest możliwe. Bowiem to właśnie chrześcijaństwo było założycielem pierwszych uniwersytetów średniowiecznych, rozwinęło takie instytucje prawne, jak notariat, finansowało szeroko pojętą sztukę i dało podwaliny pod budowę nowych państwowości.  

Należy więc stwierdzić, że  zaangażowanie w organizacje pozarządowe o profilu chrześcijańskim jest opłacalne na wielu płaszczyznach, ponieważ szerokie spektrum ich działalności procentuje nie tylko na poziomie duchowym, ale i intelektualnym, gdyż te – nieodłącznie idą ze sobą w parze.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także