Grant

Program grantowy National Geographic związany z ochroną przyrody

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com
  • Świadczenia w wysokości do 100 tys. USD.
  • Trzy rodzaje grantów: dla rozpoczynających karierę, eksploracyjne – dla doświadczonych wnioskodawców oraz granty na realizację konkretnych działań.
  • Tematyka projektów musi być związana z dziką przyrodą, rozwojem ludzkości i zmianami na Ziemi.

Towarzystwo National Geographic od lat finansuje przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody oraz realizacją innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój naszej planety. Obecnie National Geographic przewiduje trzy konkursy grantowe: granty dla rozpoczynających karierę, eksploracyjne oraz na realizację konkretnych działań. Projekty muszą skupiać się na ochronie przyrody, edukacji, badaniach, storytellingu lub technologii. Muszą także wspierać tematy nadrzędne, tj. dziką przyrodę, rozwój ludzkości, a także zmiany na Ziemi.  

Szczegóły odnośnie aplikowania

O granty mogą starać się osoby fizyczne z całego świata, które ukończyły 18 lat. Jeżeli do konkursu startuje organizacja, musi ona wytyczyć lidera projektu, którego nazwisko i inne dane znajdą się na zgłoszeniu. Liderzy projektów muszą przedstawić dokumenty uwierzytelniające ich doświadczenie w realizowaniu tego typu działań – należy załączyć raport dotyczący realizacji poprzednich grantów i przesłać go wraz ze zgłoszeniem. Aplikować można tylko za pomącą formularza online, bowiem zgłoszenia poprzez pocztę czy przesłane droga mailową będą ignorowane. Podczas procesu aplikacyjnego wymagane będzie przedstawienie oczekiwanych rezultatów proponowanego projektu. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, a dofinansowanie przyznane, konieczne będzie podsumowanie otrzymanych rezultatów i przesłanie ich do organizatora.

Granty dla rozpoczynających karierę

Ten rodzaj grantu przeznaczony jest dla mniej doświadczonych wnioskodawców. Czas na realizację projektu wynosi mniej niż rok kalendarzowy. Wszelkie wnioski o dłuższą realizację projektu zostaną odrzucone.  Aby móc aplikować, trzeba mieć ukończone 18 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej, która ograniczyłaby dostęp do grantu, jest też wymagany stopień naukowy. Jedyną przesłanką uniemożliwiającą wnioskowanie o ten typ dofinansowania jest przekraczające 5 lat doświadczenie w materii związanej z projektem. Dofinansowanie wynosi od 5 tys. do 10 tys. USD, natomiast termin przyjmowania wniosków mija 21 października 2020 roku.

Granty eksploracyjne

Aby starać się o dofinansowanie z grantu eksploracyjnego, konieczne jest wcześniejsze doświadczenie w realizacji tego typu działań. Wraz z wnioskiem należy przedstawić raport dotyczący innych realizowanych projektów oraz opis ich mierzalnych rezultatów. Jak w przypadku grantu dla rozpoczynających karierę, czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Kwota na realizację projektu zazwyczaj wynosi od 10 tys. do 30 tys. USD. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym termin składania wniosków został przesunięty na 20 stycznia 2020 roku.

Granty na realizację konkretnych działań

National Geographic przewiduje dofinansowanie działań w sześciu wytyczonych przez siebie dziedzinach. Pierwszy obszar dofinansowań dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji dla zrównoważonego rozwoju planety. Wiąże się to z realizacją innowacyjnych projektów mających na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu człowieka na środowisko, a także opracowanie narzędzi monitorujących i modelujących bioróżnorodność oraz zmiany klimatyczne na świecie. Osoby zainteresowane mogą wnioskować o kwotę od 5. tys. do 100 tys. USD. Kolejny obszar, sprawiedliwość w świecie natury, związany jest z wyzwaniami środowiskowymi społeczności, niejako pominiętych w dialogu związanym z ekologią. Wnioskodawcy mogą starać się o sumy nieprzekraczające 80 tys. USD. Trzecim obszarem dofinansowań jest storytelling związany z lasami deszczowymi, będący próbą złagodzenia bądź odwrócenia wpływu człowieka na tropikalne tereny. Granty przyznawane są na sumę do 70 tys. USD. Kolejne dwa obszary dotyczą zapobiegania spadku populacji gatunków dzikich zwierząt – jeden zorientowany jest na działania ochronne dzikich kotów (dofinansowanie do 80 tys. USD), drugi natomiast skupia się na odnawianiu populacji gatunków zagrożonych wyginięciem (do 50 tys. USD). Ostatni obszar określony jako „archeologia zrównoważonego rozwoju” odnosi się do projektów badających interakcję człowiek-środowisko na podstawie danych archeologicznych. W tym wypadku również można starać się o kwoty do 80 tys. USD.

Więcej informacji na temat projektów, niezbędnych dokumentów oraz jak wypełnić wnioski znajduje się na stronie National Geographic

źródło: 

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wesołych Świąt!

Aktualności

Zbliża się Poznański Kongres Gospodarczy

Aktualności

Pierwsze urodziny CAS w Wodzisławiu.