Felieton

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich!

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Został on zainicjowany przez samą Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę która objęła nad nim Patronat Honorowy. Więcej na ten temat w nowym artykule dla Aktywiusz.pl opisuje Łukasz Musiatowicz.

„Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen. To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje. Bardzo za to dziękuję.”- Powiedziała Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda podczas jednego z spotkań.  

Celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs ma również na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie ich działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet. Jak i również kultywowania, popularyzowania i utrwalania przez ich członkinie najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej, przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego. W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu znajdującego się na stronie Kancelarii Prezydenta, którą to polecam odwiedzić.

Warto tutaj wspomnieć, iż od 29 listopada 2018 roku podstawą prawną działania kół gospodyń wiejskich jest wcześniej wspomniana ustawa o kołach gospodyń wiejskich która wprowadziła to, iż Koło ma osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki tej ustawie Koło działa na podstawie statutu, zaś na terenie jednej wsi może działać tylko jedno koło. Koło posiada zebranie członków i zarząd wybierany przez to zebranie. Dzięki zmianom wprowadzonym przez ustawę, Koła Gospodyń stały się bardzo liczną organizacją pozarządową o zwiększonych możliwościach działania.

Obecnie w naszym kraju funkcjonuje ponad 9 tyś Kół Gospodyń Wiejskich, podtrzymujących dorobki kulturowe regionów, w których funkcjonują. Ważną rzeczą jest wspieranie Kół Gospodyń, gdyż swoją pracą działają na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

Fot: Kancelaria Prezydenta

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także