Wydarzenia

Konferencja „System ochrony zdrowia dziś i jutro. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów”

icon
icon
2 minut
Udostępnij

| 10 listopada 2021 r. (środa) | start: godz. 11:00 | 

Organizacje pacjentów stanowią ważne ogniwo sprawnie funkcjonujących systemów ochrony zdrowia. Doświadczenie codziennego wsparcia chorych i ich bliskich, dogłębne zrozumienie potrzeb pacjentów i wyzwań w ochronie zdrowia oraz ekspertyza organizacji pacjentów – stanowią źródło cennej wiedzy dla wszystkich instytucji i organizacji odpowiedzialnych za współtworzenie systemów ochrony zdrowia. Coraz więcej państw zdaje sobie sprawę z wartości płynącej z włączania pacjentów i ich organizacji w procesy monitorowania jakości usług zdrowotnych, wypracowania niezbędnych rozwiązań systemowych zgodnych z praktykami międzynarodowymi i współtworzenia polityki zdrowotnej państw, angażując organizacje pacjentów w kształtowanie rozwiązań w systemie ochrony zdrowia. Taki kierunek obrały m.in. Wielka Brytania, Kanada, Szwajcaria, Australia czy Czechy.

Coraz częściej również same organizacje pacjentów działające w Polsce wskazują, że chcą być włączane w procesy decyzyjne oraz mieć realny wpływ na system ochrony zdrowia, w którym funkcjonujemy. Zalety angażowania organizacji pacjentów w decyzje i procesy dotyczące opieki medycznej dostrzega wcoraz większym stopniu także środowisko medyczne, naukowe oraz przedstawiciele instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną.

Jaka jest zatem rola organizacji pacjentów w polskim systemie ochrony zdrowia? Jakie obszary i procesy angażowania pacjentów w opiece zdrowotnej funkcjonują już dziś w Polsce? Jakie kierunki możemy obrać korzystając z doświadczeń międzynarodowych? Jakich rozwiązań oczekują sami pacjenci?

To właśnie zagadnienia dotyczące partycypacji organizacji w procesach kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem modeli współpracy z administracją publiczną i oczekiwań organizacji pacjentów w tym obszarze – będą przedmiotem dwóch panelowych dyskusji konferencji System ochrony zdrowia dziś i jutro. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów z udziałem przedstawicieli środowiska pacjentów, ekspertów systemu ochrony zdrowia oraz administracji publicznej.

Organizatorem wydarzenia jest inicjatywa PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów, która jest realizowana w ramach partnerstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta. Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce.

Powyższa informacja prasowa została udostępniona do publikacji dla Redakcji Portalu Aktywiusz.pl.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także