Bez kategorii

Jest decyzja rządu: NGO-sy objęte niższymi stawkami za gaz

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek 11 lutego projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który – na wniosek przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego przewiduje rozwiązania zabezpieczające organizacje pozarządowe przed wzrostem cen gazu.

Projekt przewiduje rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych, zakładające rozszerzenie katalogu podmiotów C (art. 62b ustawy – Prawo energetyczne) tj. podmiotów objętych ochroną taryfową, o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej, a także wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych.

Oznacza to, że organizacje pozarządowe zostaną objęte niższymi stawkami opłat za gaz, od tych funkcjonujących na uwolnionym rynku gazu.

Dzięki zaangażowaniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego kierowanego przez wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego katalog podmiotów objętych ochroną taryfową został poszerzony o organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego. Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu. Rozwiązania w jej przewidziane mają obowiązywać do końca 2023 roku. Zadowolenia w sprawie przyjętych rozwiązań nie kryje współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Łukasz Samborski. – Dziękuję wszystkim ngo, które przesłały informacje o ponoszonych przez siebie kosztach – napisał na Facebooku Samborski.

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w apelu o objęcie NGO ochroną taryfową.

Apel o objęcie NGO tarczą antyinflacyjną

Źródło:gov.pl/kipr
Fot: www.tOrange.biz

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Fundraising w małym zespole jest możliwy

Aktualności

Sprawdź stronę internetową swojej organizacji

Aktualności

Kolędowanie w Dąbrowie Górniczej