Bez kategorii

Konferencja o ochronie danych osobowych. Między teorią a praktyką.

icon
icon
2 minut
Udostępnij

W zeszły piątek, 23 marca w budynku Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona wyzwaniom dla ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa sądów. Wziął w niej udział przedstawiciel KIPR Robert Czarnowicz.

Konferencja zatytułowana „O ochronie danych osobowych. Między teorią a praktyką” rozpoczęła się od przeczytania przez Jakuba Groszkowskiego, Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oświadczenia Prezesa UODO Jana Nowaka, który stanowczo sprzeciwił się wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję w sprawie nałożenia kary pieniężnej w związku z wyciekiem danych osobowych ponad 2.200.000 użytkowników sklepów internetowych Spółki Morele.net.

Następnie, po przemówieniach inauguracyjnych, odbyły się dwa panele. W pierwszym z nich nastąpił przegląd stanowisk Urzędu oraz orzecznictwa sądowego o w zakresie pojęcia danych osobowych. Przedstawiono także rolę Europejskiej Rady Ochrony Danych i jej wytyczne dotyczące pojęcia danych osobowych, a także zaprezentowano opinie EROD i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat  pakietu usług cyfrowych i strategii w zakresie danych. Panel zatytułowano „W trosce o prawa jednostki. Rozbieżność orzecznictwa zagrożeniem dla ochrony danych osobowych”.

Od razu po przerwie, w drugim panelu „Ochrona danych osobowych gwarancją poszanowania prawa do prywatności” Naczelnik Wydziału Legislacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji UODO mówiła o braku spójności przepisów krajowych z RODO oraz o prawie do prywatności w kontekście dostępu do informacji publicznej w świetle orzecznictwa. Podjęty został także temat wyzwań i zagrożeń użytkowników Internetu w kontekście danych osobowych, a także szukano odpowiedzi na pytanie, czy numery rejestracyjne to dane osobowe.

Na koniec konferencji odbyła się debata, w której wziął udział w imieniu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej Robert Czarnowicz, prawnik i prezes zarządu Fundacji Instytut Ochrony Danych Osobowych w Kościele Katolickim Bona Fama.


Nie takie RODO straszne…

Organizacje pozarządowe często gromadzą i przetwarzają wiele danych osobowych, takich jak informacje o swoich członkach, darczyńcach, wolontariuszach czy partnerach. RODO nakłada na takie organizacje obowiązek przestrzegania rygorystycznych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi:

  • uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • informowania osób o przetwarzaniu ich danych osobowych;
  • zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej o tym piszemy na naszej stronie internetowej poświęconej tematyce RODO w NGO.

Wydaliśmy także e-Poradnik dla organizacji pozarządowych. Poradnik ma na celu przybliżenie problematyki ochrony danych osobowych.

W jego treści zamieszczone zostały podstawowe informacje odnoszące się do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, poparte licznymi przykładami mającymi na celu wyjaśnienie działań poszczególnych mechanizmów prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego, potocznie zwanego RODO.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Konkurs MSZ: Edukacja globalna 2021

Aktualności

Kto może zostać arbitrem?

Aktualności

RDPP ogłasza nabór do Komitetu Monitorującego KPO