Felieton

Klub Jagielloński – przestrzeń otwarta na dyskusję

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Stowarzyszenie Klub Jagielloński, podobnie jak opisywana wyżej Fundacja na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest think-tankiem zajmującym się działalnością publicystyczną i analityczną. Sami o sobie mówią jako o „republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniu”, w ramach którego podejmują się tematów takich jak: polityka, gospodarka, religia, życie społeczne, obowiązujący porządek prawny, kultura, historia. Klub Jagielloński prowadzi stronę internetową oraz wydaje drukowany kwartalnik „Pressje”. Stowarzyszenie ma kilka oddziałów w największych ośrodkach miejskich w całej Polsce, a dokładniej w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Stowarzyszenie zrzesza 127 członków a za jego funkcjonowanie merytoryczne i strategie działalności odpowiada Rada Klubu Jagiellońskiego, składająca się z 30 osób. 

Ze względu na liczne siedziby Stowarzyszenia, organizowane przez nie inicjatywy, takie jak konferencje, debaty, spotkania i wykłady trafiają do szerokiego grona odbiorców i proces edukacji obywatelskiej Klubu przynosi swoje owoce. Klub Jagielloński w swojej działalności analitycznej diagnozuje bieżące problemy społeczne i stara się proponować własne ich rozwiązania. Ponadto publikuje komentarze, raporty i bardzo liczne artykuły, które dzięki swoim szerokim zasięgom mają realny wpływ na budowę opinii publicznej.

Do niedawna przedłużeniem internetowej działalności Klubu Jagiellońskiego było wydawanie papierowego czasopisma „Pressje”. Jednakże, od numeru 53. „Pressje” przejdą całkowitą przemianę i również trafią do sieci, już w wersji bezpłatnej.

Jednym z większych projektów Klubu Jagiellońskiego, jest realizowana od 2009 roku Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Sami organizatorzy projektu mówią o nim jako o „jednej z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych i inkubator przyszłych elit”180. W roku ubiegłym odbywała się już VIII edycja projektu, objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Inicjatywa dedykowana jest uczniom szkół ponadpodstawowych i służy pogłębieniu wiedzy młodzieży z zakresu kulisów zarządzania państwem. Ponadto szeroko promowany jest nowoczesny patriotyzm, rozumiany jako postawy szacunku do ojczyzny z poszanowanie tradycji, przy jednoczesnej konieczności świeższego spojrzenia na sytuację rozgrywającą się w granicach państwa. Klub Jagielloński promuje pryz tym ideę zrównoważonego rozwoju oraz nie stroni od nowych technologii. W ramach Akademii przed jej uczestnikami stawiane są wyzwania możliwe do sprostania, przy czym stosowane są atrakcyjne i interaktywne metody nauczania.

Kolejną dużą inicjatywą Klubu było stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne – Pola. Nawiązując wciąż do idei nowoczesnego patriotyzmu, Pola do narzędzie, dzięki któremu jego użytkownicy będą w stanie zidentyfikować produkty realnie wyprodukowane w Polsce. Aplikacja Pola to jednoznaczny zwrot ku lokalności i lojalności wobec polskich wytwórców żywności. Oczywistym jest, iż korzystniejsze jest stawianie na pierwszym miejscu wsparcia krajowej gospodarki. Aplikacja jest bardzo prosta w użyciu; wystarczy mieć ją zainstalowaną na urządzeniu mobilnym, a następnie będąc już w sklepie – zeskanować kod interesującego nas produktu. Pola bierze pod uwagę kryteria „polskości” takie jak: miejsce rejestracji firmy na terenie Polski, 100% polskiego kapitału, produkcja miała miejsce na terenie naszego kraju, firma nie jest częścią zagranicznego koncernu, firma tworzy wykwalifikowane miejsca pracy181. Partnerem aplikacji jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Na fali sukcesu aplikacji pojawił się pomysł, aby w jakiś sposób nagradzać firmy zyskujące maksymalną liczbę punktów, według stawianych kryteriów. W ten sposób powstała idea Klubu Przyjaciół Poli, czyli markowania takich firm osobnym znakiem towarowym. Cała inicjatywa, zarówno aplikacja jak i Klub Przyjaciół Poli mają zwiększyć świadomość konsumencką na tematy związane ze świadomymi zakupami jak i przejmowaniem tradycyjnie polskich firm przez obcy kapitał, a także przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki.

Klub Jagielloński, poza wyżej omówionymi inicjatywami, zajmuje się również działalnością monitoringową. Nawigator Legislacyjny to projekt zakładający szczegółowy monitoring i skanowanie nowo pojawiających się przepisów prawnych, aby przedstawiciele biznesu i inne osoby zainteresowane mogły sprawnie za-reagować na budzące kontrowersje propozycje ustaw. Zespół ekspertów Klubu Jagiellońskiego udziela swoich komentarzy odnośnie prawdopodobieństwa wejścia w życie danych przepisów oraz na ile są one istotne. Dzięki pracy sztabu ekspertów, przeciętny obywatel nie musi poświęcać swojego wolnego czasu na analizowanie każdej nowej zmiany. Zamiast tego otrzymuje gotowy produkt, wzbogacony komentarzami osób, które zajmują się prawem zawodowo.

źródło:


Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także