Felieton

Kolejna bariera – problem z dostępnością w sieci #poznajNGO

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Jednym z poważniejszych problemów, wynikłych ze specyfikacji współczesnego życia jest problem dostępności w internecie. Niestety nie każda strona internetowa jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. A jednak należy mieć na uwadze jak wiele jest takich osób. Wykluczenie w internecie może nie jest aż tak rozgłaśniane, jak być powinno, ponieważ zazwyczaj ludzie zmagają się z nim w zaciszu własnego mieszkania. Wielu powie, że bariery internetowe nie są tak ważne, jak te w życiu realnym, aczkolwiek są kolejnymi czynnikami przypominającymi o niepełnosprawności. Biorąc też pod uwagę, że szczególnie teraz w czasie pandemii, jak i przed nią, wiele gałęzi codziennego życia przeniosło się na stałe w przestrzeń internetową. Każdy chce móc z niej równie skutecznie korzystać, dlatego też funkcjonują podmioty takie jak Fundacja Widzialni.  

Fundacja Widzialni opowiada się za działalnością na rzecz zwiększenia dostępności cyfrowej, a co za tym idzie społecznej osób z niepełnosprawnościami. W zarządzie Fundacji zasiadają Przemysław Marcinkowski oraz Marcin Luboń. Natomiast misją Fundacji jest wyrównywanie szans, tak aby rodzaj niepełnosprawności, wiek, posiadany sprzęt czy oprogramowanie nie przyczyniały się do wykluczenia społecznego konkretnych grup społecznych. Swoją misję organizacja realizuje poprzez tworzenie projektów, takich jak Telewizja bez Barier (mającej na celu zwiększenie oferty programowej Telewizji Państwowej, głownie za pomocą emitowania programów z napisami bądź tłumaczeniem w PJM) czy Polska Akademia Dostępności (której celem jest kształcenie przedstawicieli trzeciego sektora w zakresie problemu cyfrowego wykluczenia społecznego, przy jednoczesnym podniesieniu wiedzy i kompetencji odnośnie tworzenia treści internetowych zgodnych z wymogami dostępności). Na swoim facebooku Fundacja publikuje newsy związane z dostępnością cyfrową i promuje jej rozprzestrzenianie wśród użytkowników komunikatora. 


Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych!

Aktualności

#CiśnijKlatę – Młodzi ludzie promują pierwszą pomoc

Aktualności

Maturzysto dokonaj dobrego wyboru!