Felieton

W zdrowym ciele zdrowy duch #poznajNGO

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

W zdrowym ciele zdrowy duch – tą dewizą żyje spora cześć polskiego trzeciego sektora i przyjmuje ona wiele różnych form. Organizacje sportowe mogą to być bowiem stowarzyszenia, stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe, szkolne kluby sportowe, związki organizacji. Tego typu podmioty zrzeszają osoby sport uprawiające i sportem zainteresowane. Najczęściej są one ściśle skupione na jednej dyscyplinie. Dokładny temat to jedynie kwestia kreatywności i znalezienia grona osób, które podzielają zainteresowania założyciela podmiotu. 

W zależności od przyjętej formy prawnej, organizacje sportowe charakteryzuje różny stopień profesjonalizacji. Mogą to być z jednej strony podmioty ogólnopolskie, o znacznym wpływie na rynku trzeciosektorowym. Najczęściej jednak są to malutkie podmioty, powstałe w zakresie jednej szkoły czy nawet klasy, a dające swoim członkom zupełnie nową perspektywę jak i wiele nowych możliwości.

Polski Komitet Olimpijski jest ogólnopolskim stowarzyszeniem związków i organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Jest on członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Polski Komitet Olimpijski funkcjonuje pod formą prawną stowarzyszenia. Jego głównym celem jest przygotowanie reprezentacji Polski (organizacyjne) do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, a także upowszechnianie wartości olimpijskich wśród społeczeństwa, promocja sportu oraz reprezentowania polskiego sportu w międzynarodowych związkach sportowych.

Polski Związek Piłki Nożnej funkcjonuje jako stowarzyszenie założone jeszcze w 1919 r. Od 1923 r. członek FIFA, natomiast od 1955 r. członek UEFA. W zakres obowiązków organizacji kwalifikują się szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, organizacja i nadzór nad dziewięcioma ligami rozgrywkowymi, terminarzem spotkań reprezentacji piłkarskiej, organizacji klubu kibica, karnetów, sprzedaż wyjściówek, zarządzanie licencjami klubów sportowych, nadzór i organizacja struktury Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, nadzór nad szkoleniem sędziowskim, dysponowanie majątkiem i siedzibą spółki, kontakt z kibicami i mediami, a także nadzór finansowy, prawny i pozyskiwanie sponsorów.

Bytomskie Towarzystwo Szermiercze to stowarzyszenie sportowe, którego celami są: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej w szczególności poprzez promowanie szermierki, integrację w sporcie i poprzez sport, promowanie i propagowanie postaw obywatelskich, promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację i aktywność sportową, rozwijanie sportu osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych w zakresie sportów szermierczych, wychowanie członków BTS zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego i paraolimpijskiego, upowszechnianie tradycji i historii w zakresie oręża polskiego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizacje treningów, wyjazdów szkoleniowych, ogólnopolskich zawodów szermierczych, przynależność w związkach sportowych oraz pokazy szermiercze.

Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy „Bryza” jako Uczniowski Klub Sportowy, a więc jednostka organizacyjna nieposiadająca pełnej osobowości prawnej jest zarejestrowana w spisie uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bytom. Celami ŻUKS jest krzewienie kultury żeglarskiej, kultywowanie tradycji żeglarskich wśród dzieci i młodzieży, wychowanie przez żeglowanie. Cele Żeglarskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego są realizowane za sprawą organizacji kursów żeglarskich, treningów żeglarskich, biwaków szkutniczych, rejsów morskich oraz obozów szkoleniowych na Mazurach.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także