Felieton

To nieprawda, że Kościół nie pomaga dzieciom niepełnosprawnym ani ich matkom [NGO FACT-CHECK]

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Nie jest prawdziwe twierdzenie, zgodnie z którym Kościół Katolicki wzywając do pełnej ochrony życia poczętego, jednocześnie nie podejmuje inicjatyw wspierających dzieci niepełnosprawne oraz samotne matki w trudnej sytuacji. Pomoc materialną, psychologiczną, rozwojową, prawną i duszpasterską oferuje wiele kościelnych fundacji i instytucji.

Teza o rzekomym braku pomocy ze strony Kościoła pojawiła się w jednym z artykułów portalu Polityka.pl, w którym stwierdzono, iż „Niepełnosprawne dzieci największe zainteresowanie budzą w łonie matki. Kiedy już przyjdą na świat, nie pamięta o nich ani Kościół, ani państwo”. Twierdzenie to nie odpowiada jednak rzeczywistości. Na szeroką pomoc ze strony organizacji kościelnych mogą liczyć zarówno dzieci, jak i ich matki.

Na początek kilka danych liczbowych. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez portal wiara.pl organizacje kościelne prowadzą 92 domy dziecka, 27 domów matki i dziecka, 27 burs, 398 świetlic terapeutycznych, 30 centrów interwencji kryzysowej, 81 gabinetów rehabilitacyjnych, 16 centrów opieki dziennej, 34 ośrodki wychowawcze, 61 okien życia.

Oto przykłady kilku organizacji kościelnych służących pomocą dzieciom niepełnosprawnym kobietom w nieplanowanej ciąży, bądź niepełnosprawnym. Przykłady te pokazują, jak szeroki jest zakres działań podejmowanych przez kościelne organizacje w trosce o dzieci poczęte, narodzone oraz ich matki. 

Fundacja Uśmiech Dziecka od ponad 10 lat wspiera dzieci w rehabilitacji i pomaga kompleksowo w rozwoju. Obecnie fundacja pomaga ponad 770 dzieciom i młodzieży. W 2010 roku w wyniku wieloletnich starań fundacja otworzyła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży. Kilka miesięcy wcześniej fundacja udostępniła także Niepubliczne Przedszkole Specjale „Uśmiech Dziecka”, w którym uruchomione zostały zajęcia stymulacji pracy mózgu EEGBioffeedback.

Javani to fundacja powołana w celu wsparcia małoletnich rodziców w zadaniu wychowania własnych dzieci, zdobyciu wykształcenia i podjęcia pracy. Fundacja skupia się także na działaniach edukacyjnych. Zespół fundacji tworzą mediatorzy, prawnicy, lekarze, położne, pielęgniarki, psychologowie, naprotechnolog, księża i doradca zawodowy. Wszyscy pracują nieodpłatnie.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej jest ochrona dziecka poczętego oraz wspieranie samotnych matek i ubogich rodzin. Pomoc obejmuje w szczególności matki, które zmagają się z ubóstwem, są odrzucone przez rodzinę, porzucone przez partnerów, wahają się z decyzją o urodzeniu dziecka, bądź są zagrożone z powodu choroby, niepełnosprawności lub patologii. Dzięki wsparciu stowarzyszenia ubogie kobiety w ciąży otrzymują tzw. wyprawki dla noworodka zawierające niezbędne zakupione artykuły dla niemowląt, niemowlęta z ubogich rodzin stowarzyszenie zaopatruje w mleko, środki pielęgnacji i lekarstwa. Stowarzyszenie organizuje programy edukacyjne i terapeutyczne dla matek w zakresie poprawnego wypełniania obowiązków macierzyńskich i wychowawczych. Organizacja od 2003 r. wygrywa konkurs na realizację zadania publicznego „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.

Fundacja Evangelium Vitae, prowadzona przez Siostry Boromeuszki. Potrzebujący mogą znaleźć tu pomoc psychologiczną, prawną czy doradcy zawodowego. Pomoc dostępna jest także dla osób głuchoniemych i niedosłyszących. Pomoc otrzymują także kobiety w nieplanowanej ciąży oraz kobiety po traumie spowodowanej poronieniem czy aborcją, kobiety będące ofiarami przemocy domowej oraz obawiające się, czy podołają w opiece nad dzieckiem, w szczególności niepełnosprawnym. Wśród dzieł prowadzonych przez fundację wyróżnić należy: Specjalistyczny Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Poradnię Rodzinną, Okno Życia, Warsztaty dla rodzin.

Powołaną w 2012 roku Fundację Małych Stópek tworzą osoby zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Działania fundacji obejmują całoroczną formację oraz edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji oraz urodziły swoje dziecko.

Działania fundacji dotyczą całej Polski, a wiele inicjatyw ma nawet zasięg międzynarodowy.

Oczywiście przykładów kościelnych organizacji wspierających dzieci i ich matki oraz realizowanych w tym celu inicjatyw jest znacznie więcej. Powyższe natomiast zostały wybrane, aby pokazać, jak szeroki zakres obejmuje działalność tych podmiotów.

Wskazane powyżej organizacje oraz charakter prowadzonych działań i inicjatyw obejmujących pomoc dzieciom niepełnosprawnym, oraz zapewnienie kobietom potrzebującym pomocy w związku z nieplanowaną ciążą albo wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego, wskazują jednoznacznie, iż twierdzenie o braku wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych ze strony Kościoła Katolickiego jest całkowicie bezzasadne i krzywdzące. Należy wskazać, iż kościelne organizacje działają w tym zakresie bardzo aktywnie, troszcząc się o życie na każdym jego etapie.

Źródła:

https://kosciol.wiara.pl/doc/6604300.Kosciola-pomoc-dla-matek

http://javani.archpoznan.pl/category/fundacja/

https://dlazycia.info/

Fundacja

http://www.gaudium-vitae.eu/

https://usmiechdziecka.org.pl/

Fot: Pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym

Aktualności

Klub Jagielloński – przestrzeń otwarta na dyskusję

Aktualności

Finał projektu młodzieżowego!