Grant

Zwiększanie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych – konkurs na skalowanie innowacji

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: elements.envato.com

15 marca rozpocznie się nabór wniosków w ogłoszonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konkursie na skalowanie innowacji społecznych. Konkurs odbywa się w ramach programu operacyjnego POWER, a dokładniej w osi IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. W konkursie wyłoniony zostanie jeden beneficjent, który zobowiąże się do wdrożenia trzech istniejących innowacji społecznych. Przewidywany budżet wynosi 2 mln zł, lecz może zostać rozszerzony.

Skalowanie, czyli co?

Skalowanie innowacji społecznych, czyli upowszechnianie ich na większą skalę tak, aby jak najbardziej zminimalizować ograniczenia terytorialne, społeczne czy sektorowe. Dotyczy to również upowszechnienia konkretnych projektów, tak aby były aplikowane w jak największej ilości placówek. Innowacje, która mają zostać wprowadzone systemowo na terenie całej Polski, powstały w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB.

Wymogi i zobowiązania

Aby wziąć udział w konkursie potencjalny beneficjent musi być w stanie udowodnić co najmniej pięcioletnie doświadczenie pracy z użytkownikami innowacji społecznych, tj. ze szkołami ponadpodstawowymi, centrami kształcenia zawodowego czy uczelniami wyższymi. Musi również spełnić wymogi finansowe związane z projektem, określone szerzej w Regulaminie.

Składając wniosek, konieczne jest posiadanie gotowej strategii skalowania innowacji, uwzględniając wskazane do spełnienia wymogi (m.in. liczba podmiotów, w których zaaplikowane zostaną innowacje). Wnioskodawcy muszą także wskazać interesariuszy niezbędnych do realizacji celów oraz sposoby komunikacji między beneficjentem a przedstawicielami instytucji, mających zaadaptować innowacje.

Na czym polega innowacja?

Innowacje o których mowa związane są ściśle ze środowiskiem szkolnym, a dokładniej ze szkołami ponadpodstawowymi i uczelniami wyższymi. Dlaczego wprowadzenie ich w życie na szerszą skalę jest istotne? Umożliwi to bowiem uczniom bliskim ukończenia szkoły oraz absolwentom na skuteczniejsze zdobywanie doświadczeń zawodowych, zgodnych z teraźniejszymi potrzebami rynkowymi. 

Agro-Eko-Lab to innowacja wychodząca naprzeciw aktualnym problemom sektora rolniczego. Jej pomysłodawcy dostrzegli rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty hodowane w sposób ekologiczny i organiczny.  Agro-Eko-Lab to model pracy kierowany do młodych rolników, który ma zachęcić ich do podejmowania pracy w drobnych, rodzinnych gospodarstwach rolnych oraz nawiązywania umów sprzedaży plonów wśród zorganizowanych grup konsumenckich. Pozwoli to na zachowanie rodzinnych miejsc pracy, zniweluje potrzebę migracji młodych osób do ośrodków miejskich i jednocześnie zaspokoi potrzeby konsumenckie związane z zakupem żywności z wyższej półki. 

Źródło: 

Agro-eko-lab

Kolejna innowacja również związana jest z żywnością, w tym wypadku jednak kierowana jest do szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym. „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” zakłada dostosowanie programu nauczania do dynamicznie zmieniających się trendów żywieniowych i zapewnić uczniom zaplecze wiedzy o kuchni opartej na produkty pochodzenia roślinnego. Jednocześnie pozwoli na zwiększenie kwalifikacji kucharzy, również tych zatrudnionych w małych miejscowościach, dzięki czemu uczniowie zaraz po zakończeniu szkoły będą w stanie znaleźć zatrudnienie oferujące godne wynagrodzenie, pracę zgodną z poziomem umiejętności i pozwalającą na dalszy rozwój. 

Źródło: 

Eko-logika

„Projektowanie rzemieślników” to innowacja „z innej beczki”. Dedykowana jest uczniom szkół technicznych oraz studentom z uczelni artystycznych, a wiąże się z rzemieślniczą produkcją mebli na zamówienie. Dotyczy to osób na kierunkach zawierających w programie obróbkę drewna – na polskim rynku wciąż mamy wyraźny deficyt stolarzy. Dzięki innowacji uczniowie poznają mechanizmy wstępowania na rynek, dowiedzą się jak współpracować z partnerami biznesowymi i zleceniodawcami. 

Źródło: Regulamin

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także