Grant

Domowe hospicjum – trwa konkurs innowacji społecznych

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. Piotr Mojsak

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na wdrożenie innowacji społecznej: „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”. Stanowi ona odpowiedź na utrudniony dostęp do opieki medycznej na terenach wiejskich. Na realizację konkursu przeznaczono 3 mln zł.

Czego dotyczy konkurs

Przedmiotem konkursu jest „skalowanie innowacji”, czyli wdrożenie nowatorskich pomysłów, powstałych w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych, na jak największą skalę. Tym razem konkurs dotyczy innowacji „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”, opracowanej przez Pawła Grabowskiego i Annę Borysiewicz z Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza. Wedle założeń konkursu, innowacja zostanie wcielona w życie w co najmniej 100 gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w Polsce. 

źródło: innowacjespoleczne.org.pl

30 września 2020 r. o godzinie 15:00 mija termin składania wniosków. Należy to zrobić drogą elektroniczną, za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. Wnioskować mogą wszystkie podmioty oraz partnerstwa mające co najmniej 5-letnie doświadczenie współpracy z hospicjami, a także w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów. Jednostki wyłonione w konkursie będą odpowiedzialne za wdrażanie innowacji, udzielanie wsparcia eksperckiego i finansowego, a co najważniejsze za upowszechnianie domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenach wiejskich.

źródło: kadr z filmu o innowacji Nowy model hospicjum Sangaj Studio Filmowe Dorota Migas-Mazur

Główne założenia 

Celem projektu jest pokonywanie barier związanych z ograniczoną dostępnością usług zdrowotnych i społecznych, które napotyka ludność wiejska. Postępujące starzenie się społeczeństwa dotyka wszystkich obszarów kraju. W mieście jednak jest o wiele lepszy dostęp do służby zdrowia oraz do instytucji zapewniających pomoc osobom potrzebującym. Innowacja ma zapewnić poprawę jakości życia osób chorych, samotnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. 

źródło: inkubatorpomyslow.org.pl, fot. Piotr Mojsak

Charakter pomocy 

W nowym modelu hospicjum kładziony będzie nacisk na działania prewencyjne. Na wsi, dostęp do opieki medycznej jest bardzo ograniczony. Sprowadzając dane do liczb- na wsi jest dwa razy mniej placówek medycznych niż mieście. Ograniczona jest również kadra medyczna, dostęp do pomocy psychologicznej, rehabilitacji i pomocy ze strony pielęgniarek środowiskowych. Jest to cios zadany osobom, które z powodu zaawansowanego wieku czy problemów zdrowotnych stały się „więźniami” swoich domów. Nowy model zakłada włączenie opiekunek do kadry hospicyjnej, tak aby zapobiegać pojawianiu się powikłań, takich jak odleżyny, zanik mięśni, zapalenia płuc czy infekcje. Wynikiem tych działań będzie zmniejszenie obciążenia systemu ochrony zdrowia – mniej powikłań i nowych dolegliwości to mniejsze koszty późniejszego leczenia szpitalnego.

źródła:

https://www.power.gov.pl/nabory/1-324/

,

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/konkurs-na-skalowanie-innowacji-spolecznej-nowy-model-funkcjonowania-hospicjum-domowego-na-terenach-wiejskich/

,

https://inkubatorpomyslow.org.pl/innowacja/nowy-model-funkcjonowania-hospicjum-domowego-na-terenach-wiejskich/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Polskie organizacje charytatywne odbudowują Bejrut

Aktualności

Kongres SACRIS we Fromborku